Ontdek de vele functionaliteiten van kalk en mineralen

Rookgasbehandeling

Elimineren

Gebluste kalk verwijdert zure verontreinigingen uit rookgassen (HCl, SO2, SO3, HF) door een chemische neutraliserende reactie. Gemengd met absorptiemiddelen kunnen tegelijkertijd ook dioxines, furanen en sommige metalen worden afgevangen.

Neutraliseren

Het vangen van HCl, SO2/SO3 en HF is een chemisch neutraliseringsproces op zuurbasis waarbij zouten zoals CaCl2, CaSO4en CaF2 ontstaan.

Lhoist-producten helpen bij het beschermen van het milieu door:

  • het neutraliseren van zure mijnafwatering en het voorkomen van verspreiding van zware metalen in het grondwater
  • de neutralisatie van zure meren en vijvers na de ontginning.