Klimaatverandering - Uitstoot beperken

Het terugdringen van broeikasgasemissies, vooral koolstofdioxide, is een belangrijke zorg voor de moderne samenleving. Onze activiteiten produceren CO2 door een combinatie van de chemische conversie van kalksteen/dolomiet en de verbrandingsenergie die wordt gebruikt om de ovens te stoken.

Lhoist heeft een constructieve benadering tot het terugdringen van broeikasgassen. 

 


 

  • In de fabriek van Hermalle is een voorverwarmer voor het branden van gesteente toegevoegd. Dat verbeterde de energetische en ecologische prestaties van de grote draaioven aanzienlijk: 

- Energiebesparing (-29%)

- Afname van 60.000 ton CO2-uitstoot

- Afname van het gehalte fijn stof (-8%)

Deze investering van 15 miljoen euro bewijst hoeveel belang de groep hecht aan nieuwe milieu-oplossingen. Zij getuigt ook van het vertrouwen van de groep in de ontwikkeling van Wallonië.

  • In Marche-en-Famenne, op het plateau van Gerny, is het plan om binnenkort een biomethanisatie-installatie te openen op initiatief van Egernylux. Dankzij deze installatie zal het biogas afkomstig van de behandeling van afvalwater uit de nabijgelegen landbouw worden omgezet in groene elektriciteit voor Lhoist.
  • Lhoist is één van de belangrijkste promotoren van intermodaal transport in Wallonië. De groep gebruikt zoveel mogelijk het vervoer via spoor of binnenwateren ter aanvulling of vervanging van het wegvervoer en biedt een gepersonaliseerde dienst aan zijn klanten. Als er bijvoorbeeld zeecontainers vanaf de fabriek in Hermalle moeten worden verzonden, worden ze eerst op rivierschepen geladen om ze via binnenwateren naar de haven van vertrek te vervoeren en dus niet over de weg.