Koninklijk bezoek

13.03.2015

Persbericht

KONINKLIJK BEZOEK AAN HET CENTRUM VOOR ALTERNEREND LEREN VAN LHOIST IN DUITSLAND

 

EEN VOORBEELD DAT NAVOLGING VERDIENT IN BELGIË

Limelette, vrijdag 13 maart. Naar aanleiding van een werkbezoek aan Duitsland bezocht Koning Filip, in het gezelschap van een uitgebreide Belgische delegatie, het centrum voor alternerend leren van Lhoist in Wülfrath, Duitsland. Elk jaar krijgt een zeventigtal jongeren een opleiding bij LWE Rheinkalk, een Duits dochterbedrijf van Lhoist, als aanvulling op hun theoretische opleiding. Meer dan 83 % van de leerlingen die een dergelijke opleiding volgden, kon aan de slag bij Lhoist. Het systeem van alternerend leren is dus ook een doeltreffende manier om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en beter in te spelen op de behoeften van de bedrijven.

De Belgische groep Lhoist, familiebedrijf en wereldleider in de productie van kalk en dolomiet, ontving vandaag in zijn centrum voor alternerend leren in Duitsland Koning Filip en een uitgebreide Belgische delegatie bestaande uit de ministers van Werk en van Onderwijs, vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties, uit de onderwijswereld, de tewerkstellingsdiensten, opleidingsinstellingen en actoren uit het veld (kmo's en scholen).

Het doel van dit bezoek was de verschillende aspecten van alternerend leren in Duitsland te bestuderen. Dit type onderwijs combineert een praktische opleiding in een bedrijf en een theoretische opleiding in een beroepsschool of aan een universiteit. Het “Berufsbildungszentrum” (BBZ), het opleidingscentrum van Lhoist, is een pionier in alternerend leren: de eerste opleidingen gingen van start in het begin van de jaren vijftig. Sindsdien levert het bedrijf een zeer grote bijdrage aan de opleiding van jongeren in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Een opleiding met uitstroom naar werk
De bedrijven en de staat financieren samen dit type opleiding. In het geval van het BBZ bijvoorbeeld zorgt Lhoist voor het loon dat de leerlingen krijgen, voor de kostprijs van de trainers en voor het materiaal en de werkkleding, terwijl de staat de opleiding in de beroepsscholen financiert.
Het BBZ leidt elk jaar een zeventigtal leerlingen op. Zij krijgen een bacheloropleiding industriële mechanica, elektriciteit of techniek. Lhoist sloot ook partnerschappen af met andere bedrijven en kmo's uit de regio. Zo werken elf leerlingen voor vijf partnerbedrijven. Naargelang het beroep duren de opleidingen in het kader van alternerend leren tussen twee en vier jaar. Zodra ze hun diploma op zak hebben, kan meer dan 83 % van de leerlingen aan de slag bij Lhoist.

Doeltreffend tegen jeugdwerkloosheid
Dit systeem blijkt doeltreffend om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het is dan ook geen toeval dat Duitsland en Oostenrijk, de twee Europese landen waar alternerend leren het meest ingeburgerd is, eind 2014 het beste scoorden inzake tewerkstelling van jongeren. Ter vergelijking: de werkloosheidsgraad van jongeren onder 24 jaar bedraagt in Duitsland 7,4 %, tegenover 21,6 % in ons land. Het systeem van alternerend leren is dus een interessant voorbeeld dat navolging verdient in België.

Perscontact
Press@lhoist.com

De Lhoist groep is wereldleider op het vlak van productie van kalk en dolomiet en is vertegenwoordigd in meer dan 25 landen, verspreid over 5 continenten. Deze aanwezigheid op wereldniveau is gegroeid vanuit België.
Lhoist  is sinds de negentiende eeuw stevig verankerd in Wallonië en stelt momenteel 765 mensen tewerk in België. Haar activiteiten genereren ook ruime indirecte tewerkstelling in ons land.
Naast de algemene afdelingen van de groep in Limelette, het besluitvormingscentrum voor West-Europa in Waver, het mondiale centrum voor onderzoek en ontwikkeling in Nijvel en het mondiale centrum voor informatietechnologie in Louvain-la-Neuve, zijn de Belgische industriële activiteiten van Lhoist verdeeld over vier vestigingen in Hermalle, Marche-les-Dames, On-Jemelle en Merlemont.

Onze vestigingen in België

Bijdrage aan samenleving

Samenwerking met plaatselijke gemeenschap

Uitstoot beperken
       
Feiten en cijfers België Oplossingen voor de toekomst Onze acties voor veiligheid Natuur herstellen