Život ve společnosti Lhoist

Rádi přicházíte s neotřelými nápady, jste dynamičtí a pomůžete nám vyvíjet nové výrobky a zlepšovat naše procesy? Naše podnikání se může zdát jednoduché, opak je ale pravdou. Každý den vás překvapí a připraví vám nové výzvy.

 


 

Skupina Lhoist klade velký důraz na bezpečnost, za kterou každodenně odpovídají všichni zaměstnanci. Nejdůležitějším zdrojem jsou naši pracovníci. Dohlížíme proto na zajišťování bezpečnosti a ochranu zdraví všech zaměstnanců na pracovišti.

Potřebujeme ambiciózní pracovníky, kteří se budou s nadšením učit novým věcem. Ve Skupině Lhoist se stanete součástí globálního týmu, který se na všech úrovních dělí o nové nápady. Budete se učit od kolegů a komunikovat s vedoucími pracovníky, což vám pomůže v kariérním růstu.

Hledáte místo, které vám nabídne skvělé pracovní prostředí, výjimečné příležitosti k růstu a zajímavé odměny? Pak již hledat nemusíte. Nabízíme atraktivní benefity a možnost neustále rozšiřovat vaše dovednosti.

Investujeme do dlouhodobého rozvoje zaměstnanců

Ve Skupině Lhoist získáte příležitost určit si směr své kariéry a společně se svými nadřízenými naplánovat její další rozvoj. Můžete se účastnit multidisciplinárních a mezinárodních úkolů a využívat širokou škálu příležitostí k rozvoji vašich dovedností. Podporujeme sdílení nápadů a ověřených postupů v rámci celé organizace, čímž vám zajistíme pomoc při každé činnosti. A to od prvního dne.

Pomůžeme vám začít

Po přijetí pracovníkům pomáháme rychle se zorientovat, takže mohou ihned nastoupit na cestu k úspěchu. Seznámíte se s lidmi na různých pracovních pozicích a poznáte nejrůznější oddělení. Rychle tak budete moci navázat nové pracovní vztahy. Získáte též možnost zúčastnit se vzdělávacích programů zaměřených na poskytnutí zevrubných znalostí o našem odvětví, procesech a aplikacích i o historii Skupiny Lhoist.

Školení a rozvoj

Své manažery školíme tak, aby aktivně rozvíjeli dovednosti každého člena jejich týmu a stanovovali náročné a užitečné cíle. Poskytují též pracovníkům hojné a konstruktivní informace ohledně jejich pokroku. Na základě pravidelného hodnocení výkonnosti plánují manažeři další rozvoj kariéry zaměstnance, aktualizují tyto plány a nabízí příležitosti ke vzdělávání s cílem plnit nové cíle. Kromě podnikových školení nabízí Skupina Lhoist všem svým pracovníkům výzvy, které rozvinou jejich odborné znalosti, rozšíří jejich dovednosti v oblasti vedení lidí a podpoří jejich zvědavost a otevřenost.

Univerzita Lhoist

Věříme, že lidé se učí předáváním zkušeností a sdílením informací. Naše úsilí v oblasti rozvoje dovedností zaměstnanců zastřešuje univerzita Lhoist – platforma, která celé skupině zajišťuje vysoce kvalitní globální podniková školení. Poskytuje též příležitost seznámit se a komunikovat s dalšími kolegy a vedoucími pracovníky z celého světa. Vzdělávací programy zajišťuje asi 180 vedoucích pracovníků a odborníků, kteří se v rámci školení organizovaných v celé Skupině Lhoist dělí o své znalosti a zkušenosti.

V rámci deseti globálních programů školí 180 odborníků 4 000 zaměstnanců.

Oceníme váš přínos

Lhoist je víc než jen společnost sestávající z jednotlivců. Jsme globální tým a rozvětvená rodina. Oceníme proto váš podíl na poskytování mimořádně kvalitních služeb a výrobků našim zákazníkům. Budeme vás motivovat k dosahování vynikajících výsledků ve všech vašich činnostech. Vaše úsilí odměníme atraktivní mzdou založenou na vaší výkonnosti a mnoha dalšími zajímavými benefity.

Rozšiřujte své obzory

K dispozici všem

Příležitosti k práci na mezinárodní úrovni se různí – od jednorázových projektů s cílem řešit neodkladné potíže až po krátkodobé nebo dlouhodobější úkoly zaměřené na předávání znalostí a zkušeností. Tyto příležitosti jsou k dispozici zaměstnancům na různých úrovních. Mezinárodní úkoly jsou vhodné obzvláště pro ty pracovníky, kteří si ve Skupině Lhoist chtějí rozšířit své schopnosti vedení lidí na globální úrovni.

Mezinárodní úkoly

Skupina Lhoist působí po celém světě a v rámci celé organizace aktivně podporuje sdílení nápadů a ověřených postupů. Sama si tak zajišťuje globální rozvoj dovedností vedoucích pracovníků a odborníků. Prostřednictvím mezinárodních úkolů a projektů podporujeme pracovníky, kteří chtějí rozšiřovat své zkušenosti působením v jiných zemích a stykem s jinými kulturami.