Co potřebujeme

Výrobu vápna a minerálů lze rozdělit do tří hlavních kategorií. Tyto kategorie představují trhy, na kterých Skupina Lhoist pravidelně nakupuje výrobky a služby:

 

 

 

 


 

Klíčové kategorie nákupu

Lomy

Výrobky a služby využívané během těžby vápence, dolomitu a minerálů:

  • Těžká mobilní zařízení
  • Vybavení a spotřební materiál pro lomy
  • Služby pro lomy (odstranění skrývek, trhací práce, provoz lomu atd.)
  • Trhaviny
  • Mazací prostředky
  • Motorová nafta

Závody

Výrobky a služby využívané během zpracování vápence a minerálů včetně paliva použitého ke kalcinaci vytěžených minerálů.

  • Velké stroje a spotřební materiály: úprava kamene, kalcinace, filtrace, mletí, hydratace
  • Paliva a energie: zdroje fosilních paliv, obnovitelné zdroje, elektřina
  • Výrobní služby (technika, montáž strojů, údržba atd.)
  • Vybavení a software pro elektrické a procesní řízení
  • Žáruvzdorné materiály a vyzdívky
  • Chemická aditiva
  • Výpomocná pracovní síla
  • Balení

Skupina

Výrobky a služby využívané nad rámec výrobního procesu (výzkum a vývoj a SG&A)*

  • Výrobky a služby informačních technologií (IT)
  • Korporátní služby (finance, lidské zdroje, právo, marketing atd.)
  • Cestování a vozový park
  • Laboratorní vybavení a spotřební materiál

* SG&A: Prodej a všeobecná administrativa (Sales &General Administration)

 

Chcete-li Skupině Lhoist nabídnout kvalitní výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat 

 

Kontaktní údaje

 

Stáhněte si brožuru