Objevte více funkcí vápna a minerálů

Odpadní voda a kaly

Neutralizace

Minerální látky upravují kyselost vody či odpadní vody úpravou jejich hodnoty pH buď na neutrální úroveň (pH = 7), nebo na požadovanou hodnotu. Přírodní vody, obsahující ve srovnání s rovnovážným stavem vysoké množství oxidu uhličitého (CO2), jsou agresivní. přebytečný CO2 lze neutralizovat přidáním výrobků na bázi uhličitanů, a obnovit tak rovnováhu pH vody.

Koagulace, flokulace

Koagulací a flokulací lze s pomocí činidel, jako jsou vápno, FeCl3 a polymery, shlukovat a odstraňovat jemné pevné látky vznášející se ve vodě.

Srážení

Těžké kovy jsou ve vodě při určitém rozmezí hodnot pH méně rozpustné a tvoří sraženiny. Z vody lze úpravou její hodnoty pH odstranit i další ionty jako např. sulfáty, fosfáty či fluoridy.