Nábor na univerzitách

Skupina Lhoist značně investuje do budoucnosti nejen v oblasti životního prostředí a šetrného využívání přírodních zdrojů, ale též v oblasti péče o zaměstnance. Navštěvujeme střední, odborné a vysoké školy po celém světě a umožňujeme studentům lépe se seznámit se Skupinou Lhoist a naším průmyslem. Naše řešení jsou všude kolem nás a zpříjemňují naše životy. Studentům nabízíme příležitost přispět k tomuto rozvoji několika způsoby:

 


 

Cesta k nám:

Příležitosti, které nabízíme

Brigády

Studenti pracují na úkolech během letních prázdnin. Jedinečným způsobem se tak seznámí se zpracováním vápna, dolomitického vápna a minerálů i obecně s pracovním prostředím. Úkoly je možno prodloužit a rozšířit o konkrétnější zkušenosti.

Stáže

Skupina Lhoist nabízí v rámci vašeho vysokoškolského vzdělání a v souladu s požadavky příslušné vzdělávací instituce doplnění vámi zvoleného studijního oboru o praktické zkušenosti z našeho průmyslu. Předtím, než stáž zváží Skupina Lhoist, ji musí schválit vaše vzdělávací instituce.

Učňovské stáže v rámci obchodní jednotky

Skupina Lhoist nabízí příležitost naučit se v praxi konkrétní dovednosti. Na základě učňovské smlouvy se s vámi zvolenou profesí podrobně seznámíte přímo v terénu. Budete-li úspěšní, získáte diplom potvrzující vaše dovednosti, které tak budete moci využívat i v následném zaměstnání.

Učňovský poměr lze uzavřít pouze v některých zemích. Nabídku příležitostí ve vaší oblasti naleznete s pomocí vyhledávače zaměstnání.

Postgraduální studenti

Skupina Lhoist se aktivně zaměřuje na výzkum v oblasti vápna a minerálů z hlediska jejich výroby a zpracování. Podporujeme proto postgraduální studenty (s magisterským titulem a titulem Ph.D.) oborů, které souvisí s naší činností nebo na ni mají vliv. Předtím, než postgraduální projekt zváží Skupina Lhoist, jej musí schválit příslušná vzdělávací instituce.

Proč právě Lhoist?

Pokud se Skupinou Lhoist začnete spolupracovat jako student, získáte v rámci našeho každodenního provozu praktické pracovní zkušenosti. Ty mohou ovlivnit vaše rozhodnutí ohledně budoucí kariéry. Studentům nejrůznějších programů nabízíme příležitosti v různých odděleních. Jsme schopni vyhovět téměř jakémukoli zaměření, zájmům a úrovni vzdělání. V případě zájmu podporujeme též mezinárodní mobilitu a poznávání nových kultur. Po celou dobu vašeho působení ve Skupině Lhoist vám budeme poskytovat rady a podporu. Na konci stáže obdržíte oficiální vyhodnocení vašeho působení.

Koho hledáme

Hledáme studenty, kteří se rychle a s nadšením učí novým věcem, a kteří se snaží dosahovat těch nejlepších výsledků. Chcete-li se zúčastnit našeho programu, musíte být studentem střední, odborné nebo vysoké školy. U vysokých škol musí být stáž součástí vašeho studia.

Výběrový proces

V našich programech získáte zkušenosti, které dále rozvinou vaše vědomosti. V následující části naleznete přehled informací o výběrovém procesu.

Zaslání životopisu

Prodejte své dovednosti!
Všichni jsme svým způsobem jedineční. Sdělte nám, v čem vynikáte právě vy. Zvažte, na jakou pozici se hlásíte, a životopis sestavte tak, aby bylo zřejmé, proč jste vhodným kandidátem. Uveďte všechny náležité dovednosti, zkušenosti, školení a kvalifikaci, které nám pomohou rozhodnout, že právě vy jste tím nejlepším kandidátem. Všechny životopisy se předběžně třídí, takže do dalšího procesu postupují jen vhodní kandidáti.

(Telefonický) rozhovor s manažerem

První dojem je důležitý. Jedná-li se o osobní rozhovor, vhodně se oblečte, buďte přesní a vezměte si s sebou svůj životopis a motivační dopis pro případ, že by na ně přišla řeč. Probíhá-li rozhovor telefonicky, najděte si tiché místo a hovořte jasně. V obou případech mějte připraveny příklady svých zkušeností. Pravděpodobně se též zeptáme, proč bychom měli přijmout právě vás. Jedná se o oboustranný dialog. I vy tedy zvažte, zda odpovídáme vašim představám. Můžete též klást vlastní dotazy.

Online dotazník

V závislosti na požadavcích příslušné oblasti můžete být požádáni o vyplnění online dotazníku, který nám pomůže lépe vyhodnotit, zda jste na určitou pozici vhodným kandidátem. Buďte sami sebou. Sdělte nám, co byste v příslušných situacích opravdu udělali.

Potvrzení benefitů

Jakmile úspěšně dokončíte rozhovor a vyplníte online dotazník, představíme vám podmínky naší nabídky.

Osobní prověrka a zdravotní kontrola

V závislosti na požadavcích a zákonech platných ve vaší oblasti můžeme být nuceni provést řadu kontrol.

Předložení nabídky a přijetí

Vítejte ve Skupině Lhoist!

Volná pracovní místa