Prodej, marketing, inovace

Prodej, marketing, inovace

Vaším úkolem bude úzce spolupracovat se zákazníky, takže budete muset podrobně znát jejich procesy a předvídat jejich potřeby. Na své pozici budete zajišťovat vhodná řešení ve formě odborných rad a způsobů zaměřených na nakládání s výrobky Skupiny Lhoist a optimalizaci jejich používání. Budete též spolupracovat na vývoji inovativních technologií a řešení, která zajistí dlouhodobou hodnotu výrobků a služeb Skupiny Lhoist.

Rozvoj v oblasti prodeje, marketingu, podnikových inovací

Denise A.M. z Brazílie
Manažerka technického prodeje

„Po dokončení studia chemického inženýrství jsem v rodné Brazílii nastoupila na stáž v oddělení výzkumu a vývoje společnosti Lhoist. Byla to velice zajímavá zkušenost a já jsem se rozhodla věnovat kariéře právě zde. Získala jsem tak příležitost výrazně si rozšířit své znalosti v oblasti vápna a vápenného mléka a zúčastnit se mezinárodního projektu v Evropě. Zde jsem získávala další zkušenosti v oddělení výzkumu a vývoje společnosti Lhoist v Belgii a v jednom z největších závodů společnosti v Německu.

Tyto rozsáhlé zkušenosti nabyté působením v různých částech Skupiny Lhoist vedly k mému povýšení na pozici manažerky technické podpory prodeje v Brazílii. Svými znalostmi a dovednostmi podporuji v terénu kolegy, kteří zákazníkům pomáhají co nejefektivněji používat naše řešení.“

Volná pracovní místa