Seznamte se s našimi pracovníky!

Přečtěte si názory našich pracovníků na „Život ve společnosti Lhoist“.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ředitel závodu

Jsem Belgičan, a proto jsem považoval za důležité pracovat pro belgickou společnost.  Mám zkušenosti z velké nadnárodní společnosti a práce pro rodinnou firmu mě přitahovala. Brzy po nástupu jsem zjistil, jaké velké výhody skýtá práce pro menší společnost. Rychle a snadno lze spolupracovat s nejrůznějšími odděleními a zaměstnanci na různých úrovních.  Získáte mnoho příležitostí ke kariérnímu růstu a máte možnost je využít. Společnost Lhoist je přiměřeně velká a umožňuje zaměstnancům rozvíjet jejich potenciál – vaše schopnosti jsou tedy minimálně stejně důležité jako vaše vzdělání. Lhoist si váží svých zaměstnanců. Pokud jsou ochotni se učit, tvrdě pracovat a chopit se příležitostí, nabízí jim rozmanité způsoby růstu.  Můj příklad: po třech letech na pozici firemního analytika dodavatelského řetězce jsem získal příležitost pracovat v terénu jako ředitel závodu. Přestože tato pozice nezapadá úplně přesně do mého životopisu, je pro mě jedinečnou výzvou, díky které získám cenné zkušenosti. Během intenzivní přípravy na svou novou roli jsem strávil více než šest měsíců v dalším závodě naší divize. Je skvělé pracovat pro společnost, která tolik investuje do svých zaměstnanců.“

Vedoucí provozu pecí, firemní lektorka

„Studovala jsem povrchovou těžbu a již od začátku jsem věděla, že budu jednou pracovat pro společnost zpracovávající nerostné suroviny. Během studia jsem doufala, že budu moci uplatnit nejen své odborné znalosti, ale zahájit i kariéru v managementu. Společnost Lhoist mi nabídla příležitost, na kterou jsem čekala - pozici vedoucí provozu. Intenzivně podporovala zlepšování mých dovedností. Účastnila jsem se školení zaměřených na management, vedení lidí a základy podnikání. Získala jsem přístup ke speciálním modulům zaměřeným na provoz pecí a následné procesy. A stejně jako se společnost Lhoist ve svých závodech snaží vrátit do přírody víc, než z ní čerpá, i já jsem chtěla splatit obrovskou investici, kterou do mě společnost Lhoist vložila. Stala jsem se proto lektorkou a pořádám ve společnosti školení  pro kolegy, kde se s nimi dělím o své znalosti z oblasti pecí. Mnoho společností tvrdí, že podporují osobní i profesní rozvoj zaměstnanců, Lhoist tak ale opravdu činí. To, jak si kdo váží lidí, se totiž ukáže v činech, ne ve slovech. Z rozhovorů a komunikace s kolegy z celého světa vím, že tento postoj je stejný v celé Skupině Lhoist, na všech jejích úrovních. A to společnost Lhoist opravdu odlišuje od ostatních nejen jako organizaci, ale i jako zaměstnavatele.“

Ředitel závodu, lektor

„Společnost Lhoist má více než staletou historii, takže může být velice snadno považována za nepřizpůsobivý moloch, uvízlý ve svých zvyklostech a utápějící se ve vlastních tradicích. Organizace má sice dlouhou historii, staví na ní ale v pozitivním slova smyslu a neustále hledá nové příležitosti růstu a nové trhy. Na vápno a nerostné suroviny musíme neustále nahlížet z širší a globální perspektivy. To znamená zvažovat dostupnost surovin, přírodních zdrojů a paliv, integrovanou logistiku, možné aplikace a spotřebitelské trhy. Získané znalosti a dovednosti uplatňuji ve své každodenní práci ředitele závodu. Působím ve všech oblastech podnikání a podnikové struktury, což mě opravdu motivuje. O své znalosti se jako lektor dělím s kolegy a to mě též velice těší. Dlouho předtím, než jsem začal působit jako ředitel závodu, jsem ke společnosti nastoupil jako absolvent na pozici technologa. Neustále jsem se vzdělával a rozvíjel své dovednosti a totéž vidím u svých kolegů. Právě podpora rozvoje zaměstnanců činí ze společnosti Lhoist tak spolehlivého partnera. Společnost též pilně pracuje na své obnově a díky tomu je práce pro Lhoist velice vzrušující.“

Manažerka, prodej a logistika

„Na rozdíl od mnoha jiných společností mám ve Skupině Lhoist jedinečnou příležitost pracovat v opravdu mezinárodním prostředí. Každý den komunikuji s lidmi z různých zemí a různého původu. Stýkám se s lidmi různých národností, takže přicházím do kontaktu s neotřelými názory a pohledy na problémy. Rozmanité přístupy jsou opravu užitečné a já ráda přijímám takovéto výzvy. Organizace nabízí mnoho příležitostí k poznávání nových lidí i k získávání nových schopností a dovedností. To platí jak v rámci pracovních povinností, tak obrovského množství formálnějších rozvojových programů, kterých se mohu účastnit. Žádná jiná společnost se o mě takovýmto způsobem nestarala. Ve společnosti Lhoist pracují rozmanití lidé a je velice užitečné poučit se z jejich příběhů a zkušeností. Na práci ve firmě Lhoist mi též imponuje, že školení často zajišťují interní odborníci. Například oddělení čištění kouřových plynů (flue gas treatment, FGT) nedávno na toto téma pořádalo školení, které značně rozšířilo mé obecné znalosti o této oblasti i konkrétní informace o FGT a Lhoistu. Velice mě motivuje, že mohu být součástí světové jedničky na trhu FGT.“

Ředitel závodu

„Od mého prvního kontaktu se společností Lhoist mi bylo jasné, že se nejedná o obvyklého zaměstnavatele. Společnost má na trhu jedinečnou perspektivu. Díky úspěšné strategii získal Lhoist udržitelnou konkurenční výhodu. Pracovní prostředí je proto velice stabilní, čehož si hluboce cením. Krátkodobá ziskovost je sice důležitá, ve společnosti Lhoist ale nedochází k unáhleným redukcím rozpočtu ani k propouštění, které trápí jiné společnosti. Lhoist totiž plánuje dlouhodobě. Během přijímacího pohovoru bylo jasně poznat, jak moc jsou manažeři, se kterými jsem se setkal, na svou práci hrdí. Jejich přístup mi imponoval. Umožnili mi též nahlédnout do rozmanité kultury, jejíž součástí se stanu, pokud do Lhoistu nastoupím. Což jsem také učinil. Dostal jsem se tak do dynamického pracovního prostředí a jsem se svým zaměstnáním stejně spokojený jako manažeři, které jsem potkal u přijímacího pohovoru. Zjistil jsem, že společnost Lhoist je velice etická a zaměřená na výsledky. Má vysoké nároky, které vytváří příjemně konkurenční prostředí, kde můžeme přijímat vlastní rozhodnutí. Na začátku spolupráce se společností Lhoist jsem strávil nějaký čas v různých odděleních – těžby, údržby, plánování, skladování, kvality, výroby a dopravy. Lhoist mi poskytl kvalitní základy a rozsáhlé znalosti z odvětví zpracování vápna, takže v tomto oboru již nejsem nováčkem. Připravuji se na práci na nové pozici a společnost mi významně pomáhá.“

Analytička dodavatelského řetězce

„Než jsem začala spolupracovat se Skupinou Lhoist, pracovala jsem pro společnost uvedenou v žebříčku Fortune 500. Zde jsem byla považována za ‚zaměstnance s velkým potenciálem‘. Bez ohledu na očekávání, která ve mě firma vkládala, se mi nedostalo takových příležitostí jako u Skupiny Lhoist. Za necelý rok jsem navštívila téměř všechny závody v USA. Zúčastnila jsem se školení vedených významnými odborníky na historii a využití vápna, jeho geologii, výrobní procesy a požadované vybavení, chemii atd. Lhoist se zasazuje o to, aby každý zaměstnanec chápal jeho činnost a byl schopen optimálně plnit své úkoly. Ve společnosti je běžný pravidelný kontakt s nejvyšším vedením, jednou jsem dokonce obědvala s generálním ředitelem Skupiny. Skupina Lhoist klade opravdový důraz na své zaměstnance a jejich rozvoj. Na mezinárodních projektech jsem mohla začít pracovat mnohem dříve než u předchozího zaměstnavatele. Díky Skupině Lhoist jsem se dokonce začala učit francouzsky.“

Ředitelka závodu

„Pokud pracovníky do nových rolí dosazujete na základě jejich schopností a dovedností, budou vykonávat práci, pro kterou se hodí nejlépe. Nezáleží tedy na tom, zda jste muž nebo žena, nabízejí se vám neomezené příležitosti ke kariérnímu růstu. Věřím, že tento přístup společnosti Lhoist je pro ženy v průmyslovém odvětví opravdovou vzácností. Já jsem se například díky němu stala ředitelkou závodu. Ve společnosti Lhoist jsem první ženou, která kdy tuto roli vykonávala. Lhoist vám umožní věnovat se oblastem, které vás zajímají, ať už se jedná o projekty, technické záležitosti, provoz nebo management –všechny obory jsou vám otevřeny. Lhoist nabízí též širokou škálu vzdělávacích programů a příležitostí k rozvoji dovedností - od odborných oblastí, jako je technologie výrobních procesů, geologie a finance, až po školicí moduly zajišťující lepší pochopení organizace a průmyslu jako celku. Kdykoli se chci naučit něco nového, stačí se jen zeptat. Podařilo se mi též pracovat na mezinárodním projektu v Belgii, což byla fantastická zkušenost. Přestěhovat se s rodinou do zahraničí a seznámit se s novými kulturami a jazyky je nezapomenutelný zážitek. Z mého pohledu se jedná o další důkaz toho, jak neomezené příležitosti Skupina Lhoist nabízí.“