Výrobky

Poľnohospodárstvo

Pre výrobu kŕmnych zmesí dodávame mleté dolomity a vápence s granulometriou podľa typu vyrábaných zmesí.

Najpoužívanejším vápenatým hnojivom sú mleté dolomity a vápence, ktoré dodávame podľa požiadaviek odberateľov.

Sme významným dodávateľom dolomitov a vápencov pre výrobcov priemyselných hnojív.

Aplikácia zvyšuje pH pôdy, znižuje mobilitu Al a ťažkých kovov v pôde. Znižuje pôsobenia imisií SO2 a NOx a vyrovnáva deficit vápnika a horčíka pre zlepšenie podmienok umožňujúcich príjem živín.

Zaujímavou aplikáciou je použitie dolomitu pre nastavenie potrebnej alkality v procese bioplynových staníc.

Železo a oceľ

Dodávame kusové dolomity a vápence so zaistenou ostrosťou triedenia a vysokou chemickou čistotou.

Dodávame kusové vápna s granulometriou a chemickým zložením podľa požiadavky zákazníkov.

Sklo a vlákna

Pre sklársky priemysel a pre výrobu porcelánu vyrábame mleté dolomity a vápence pre všetky typy technológií.

Mleté dolomity a vápence vyrábame v rôznych granulometriách a podľa požiadavky s vysokou chemickou čistotou, najmä s ohľadom na výskyt Fe2O3.

Naše sušené aj nesušené mleté dolomity vyrábame tiež s vysokou chemickou čistotou.

Okrem dolomitov a vápencov vyrábame aj pre potreby sklárskeho priemyslu pálené výrobky, ktoré nachádzajú uplatnenie pre rôzne typy technológií.

Medzi našich významných odberateľov patrí aj najväčšia skláreň na svete na výrobu tabuľového skla.

Stavebníctvo

V stavebníctve má náš dolomit a vápenec uplatnenie pre výrobu maltových zmesí, kde doplňuje potrebnú granulometrickú krivku.

Ďalším významným uplatnením je použitie na výrobu špeciálnych betónov, kde je dôležitá konštantná hodnota granulometrie a vlhkosti.