IP – Lhoist-patenter

Vi lægger stor vægt på udviklingen af virkeligt bæredygtige produkter, processer og tjenester, der kan opfylde vores klienters behov og støtte vores økologiske vækst.

Lhoists patentafdeling findes i Business Innovation Center i Nivelles (Belgien). Den beskytter hele koncernens intellektuelle ejendomsrettigheder og håndterer mere end 360 tildelte patenter samt over 160 ventende patenter (undersøgelsesprocedurer). I øjeblikket har vi mere end 100 registrerede opfindelser og næsten 650 indsendte patenter (i alle lande).


 

Mange af vores innovationer er beskyttet af patenter. Heraf er de mest bemærkelsesværdige:

Minsorb ® DX er et mineralbaseret sorbentmateriale, der fjerner dioxiner, furaner, PCB og PAH fra røggasstrømme. Det tilbyder omtrent samme resultater som klassiske carbonbaserede sorbenter og forhindrer varmepunkter eller brande i posefiltre og siloer med restprodukter. Fordi det er et materiale bestående af 100 % mineraler, er Minsorb ® DX kompatibelt med kommercielle flyveaskevaloriseringsteknologier, f.eks. ved cement- og betonanvendelser.

Neutralac ® SLS45 er en brugervenlig, hvid, stabil opslæmning af 45 % calciumhydroxid i vand. Det er en højtydende, calciumbaseret reagens, der er designet til at skabe en brugervenlig og meget koncentreret kalkslurry med lav viskositet og høj reaktivitet. Den er primært egnet til kommunale og industrielle spildevands- og slambehandlingsprocesser.

Proviacal ® RD giver 90 % støvreduktion sammenlignet med konventionel ulæsket kalk, hvilket reducerer vindrelateret nedetid. Det er egnet til anlægsarbejder, der er specielt følsomme over for støvudledninger, som skal efterleve standarderne.

Sorbacal ® SP er en højtydende calciumhydroxidreagens til fjernelse af gas- og syreholdige skadelige stoffer fra røggasstrømme ved hjælp af tørre og semitørre processer. Fra et fysisk synspunkt karakteriseres Sorbacal ® SP-pulver af både et højt BET-overfladeareal > 40 m²/g (i forhold til 15 m²/g for et normalt hydrat) og en høj porevolumen på 0,2 cm³/g (i forhold til 0,08 cm³/g for et normalt hydrat). Disse egenskaber gør det mere effektivt og derfor mere omkostningseffektivt end traditionelle hydrater.

Sorbacal® SPS tilbyder de fremragende egenskaber fra Sorbacal® SP og er yderligere optimeret til at fjerne skadelige svovlstoffer (f.eks. SO2 og SO3). Det giver også bedre resultater, når det anvendes ved høje temperaturer, f.eks. ved indsprøjtning i varm røggas, umiddelbart efter at den er kommet ud af ovnen.