Kemikalier

Kemikalier

Vores calcium- og magnesiumbaserede brændt kalk-produkter og mineraler bruges som fyldkomponent, neutraliseringsmiddel eller kemisk reagens i produktionen af ​​mange organiske og uorganiske kemiske stoffer. Brændt kalk- og mineralprodukter har mange forskellige anvendelser i den kemiske industri på grund af deres naturlige egenskaber, ensartede kvalitet og konkurrencedygtige pris. De indgår som ingrediens ved fremstillingen af ​​mange af de stoffer, vi bruger hver dag, f.eks. læder, vin, maling sæbe, frostvæske med mere. Lhoists produkter spiller også en rolle i forbindelse med overgangen fra fossile brændstoffer (olie, kul, lignit) til alternative miljøvenlige brændstoffer som f.eks. bioethanol, biogas og biodiesel. Vi er en dokumenteret solid, langsigtet partner for aktører i den kemiske industri over hele verden.

Den kemiske industri

Lhoist har udviklet et stort udvalg af produkter baseret på brændt kalk og brændt dolomit med ensartede kvaliteter specielt til den kemiske industri:

 • Calciumoxid
 • Calciumhydroxid
 • Calciumcarbonat
 • Calcium-magnesiumbaseret oxid og carbonat

Den kemiske industri, der bruger kalkprodukter, kan klassificeres i tre overordnede områder:

 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi
 • Den parakemiske industri

Organisk kemi

Organisk kemi henviser til olieindustrien, som anvender brændt kalk-produkter primært som reagenser til kemisk syntese. Brændt kalk giver en konkurrencedygtig og stabil pris i forhold til andre alkaliske stoffer, f.eks. kaustisk soda (NaOH)

Hovedanvendelserne er:

 • Propylenoxid (PO)
 • Epichlorohydrin (ECH)
 • Pentaerythritol/pentaerythrit
 • Calciumsulfonat og salicylat som tilsætningsstof til smøremidler
 • Calciumcarbid

Vores brændt kalk-produkter giver en række væsentlige fordele; meget ensartet kvalitet og passende reaktivitet. Dette er vigtigt for at sikre den høje effektivitet af den kalkslurry, der fremstilles på stedet. De fås i store mængder (>250.000t/kunde) og også i små mængder (i sække) og kan altid leveres via en optimeret forsyningskæde.

Uorganisk kemi

er behandlingen af mineralske stoffer. I denne sektor anvendes kalkprodukter primært som reagenser i kemisk syntese til at neutralisere og rense.

Følgende applikationer er væsentlige:

 • Calciumphosphater
 • Calciumsilicater
 • Calciumsalte
 • Aluminatcement
 • Titanoxid
 • Citronsyre
 • Calcium, magnesiumnitrat
 • Natriumchlorid

Lhoists Ca og Ca-MgO og carbonatprodukter er af meget ensartet kvalitet og giver den nødvendige høje reaktivitet. De kan leveres i store mængder, enten som bulk eller i sække.

Parakemi

er omdannelsen af basiske kemikalier til funktionelle produkter. Processerne kræver, at brændt kalk-produkterne fungerer som kemiske reagenser og neutraliserende midler.

Vores produkter bruges til en række forskellige anvendelser som f.eks.:

 • Sæber
 • Rengøringsmidler
 • Maling
 • Gelatine
 • Calciumcitrat
 • Calciumacetat
 • Flussyre

Miljøprocesser

Det meste procesvand, som den kemiske industri har brug for, skal behandles med brændt kalk for at justere pH-værdien og mineralindholdet. Du kan også behandle syreholdigt spildevand med brændt kalk inden genanvendelse eller udledning i kloaksystemet. 
Kemiske processer kræver altid energi i form af damp, varme og/eller elektricitet. Derfor har de fleste kemiske fabrikker deres egen elproduktion med røggasrensning. Vi tilbyder meget effektive brændt kalk-produkter til denne type anvendelse.

LÆS MERE:

Spildevand og procesvand Røggasbehandling

Kemiske anvendelser

Kalk anvendes i mange af de produkter, vi møder hver dag.

 • Citronsyre: et råmateriale til drikkevareindustrien, kosmetikindustrien og den farmaceutiske industri.
 • Polyvalente alkoholer: bruges til klæbestoffer, naturlig lim, maling og belægninger (f.eks. som strækmiddel for hvidt pigment (fortynder) i emulsionsmaling).
 • Propylenoxid: et forstadium til de propylenglycoler, der bruges til at lave polyurethanplast . Propylenoxid anvendes også i produktionen af befugtningsmidler, opløsningsmidler, frostvæske, bindemidler, emulgatorer og overfladeaktive stoffer.
 • Calciumsæbe: et vigtigt råmateriale for papirindustrien, smøremiddel og stabilisator i produktionen af ​​plast og smøremiddel i metalindustrien.
 • Calciumcarbonater og mineraler til kosmetik, f.eks. de slibemidler, der findes i tandpasta, til mattering i pulver eller for at opnå en afskalningseffekt.
 • Farmaceutiske produkter/specialfødevarer: f.eks. et tablethjælpestof, til syreregulering i calciumbrusetabletter i mineralblandinger, babymad og diætlevnedsmidler.