Wat gebeurt er tijdens de exploitatie?

In een groeve wordt een aantal activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd. Dit is de eerste maar essentiële stap voor een hoogwaardig eindproduct.

 

 

 

 


 

Werken met explosieven wordt gepland op basis van het exploitatieplan. Hierin staat aangegeven waar, wanneer en volgens welke methode de reserve wordt ontgint. Zonodig wordt selectief exploiteren of mengen van stenen uit verschillende afzettingen toegepast. Lhoist hanteert deze aanpak, omdat wij geloven dat het de enige manier is om op verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van onze reserves en tegelijkertijd aan de vraag van onze klant op de zeer lange termijn te kunnen voldoen.

Groeve-activiteiten starten met boren, opblazen, laden en transporteren van steen naar de primaire breker. Een zorgvuldig explosievenprogramma waarborgt de kwaliteit en kwantiteit van de grote hoeveelheden steen die naar de fabriek vervoerd moeten worden. Dit is een essentiële stap in het proces.

Met behulp van boorinstallaties worden gaten gecreëerd waarin de explosieven kunnen worden geladen. Het boorpatroon van de gaten en de gebruikte explosieven beïnvloeden de steenfragmentatie en worden per site geselecteerd. Zodra de rots opgeblazen is, wordt de steen van de groeve naar de primaire breker vervoerd door vrachtwagens die door laders worden gevuld.

Stenen die niet bestemd zijn voor de breker worden direct afgevoerd of gebruikt als opvulling en renovatie van de groeve.

Dagelijke groeve-activiteiten moeten aan interne en externe voorwaarden op korte termijn voldoen om de levering aan klanten te waarborgen. Een vergelijking van de lange termijnverwachtingen met de korte termijnplanning maakt het mogelijk afwijkingen te identificeren en passende correcties uit te voeren.