IP - Octrooien van Lhoist

We leggen sterk de nadruk op de ontwikkeling van echt duurzame producten, processen en diensten om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om onze organische groei te ondersteunen.

De octrooi-afdeling van Lhoist is gevestigd in het Business Innovation Center in Nivelles (België). Het beschermt de intellectuele eigendomsrechten van de hele Groep en beheert meer dan 360 octrooien, samen met 160 octrooiaanvragen (onderzoeksprocedures). Op het ogenblik hebben we meer dan 100 geregistreerde uitvindingen en bijna 650 octrooien ingediend (in alle landen).


 

Veel van onze innovaties worden beschermd met octrooien, de meeste bijzondere zijn:

Minsorb® Dx is een op mineralen gebasseerd absorberend materiaal dat dioxines, furanen, PCB's en PAH's uit rookgasstromen verwijderd. Het biedt gelijke prestatieniveaus als klassieke, op koolstof gebaseerde absorptiemiddelen en voorkomt hotspots of branden in filterhuizen en residusilo's. Omdat het een 100% mineraal materiaal is, kan Minsorb® Dx worden gebruikt met commerciële vliegasveredelingstechnologieën, bijv. in cement- en betontoepassingen.

Neutralac® SLS45 is een kant-en-klaar witte, stabiele suspensie van 45% calciumhydroxide in water. Een hoogwaardig, op calcium gebaseerd reagens dat is ontwikkeld om een eenvoudig te gebruiken, sterk geconcentreerde kalkmelk te ontwikkelen met een lage viscositeit en een hoge reactiviteit. Deze is voornamelijk geschikt voor openbare en industriële afvalwater- en slibbehandelingsprocessen.

Proviacal ® RD biedt 90% stofvermindering in vergelijking tot conventionele ongebluste kalk, waardoor windgerelateerde stilstandtijd wordt beperkt. Het is geschikt voor toepassingen in de wegenbouw die bijzonder gevoelig zijn voor stofemissies en moeten voldoen aan specifieke normen.

Sorbacal® SP is een hoogwaardig calciumhydroxidereagens voor het verwijderen van gasvormige zuurverontreinigers uit rookgasstoom, met behulp van droge en semi-droge processen. Vanuit fysisch oogput wordt Sorbacal® SP poeder gekenmerkt door zowel een hoog BET-specifiek oppervlak > 40 m²/g (vs. 15 m²/g voor een normale hydraat) en een hoog porie volume van 0,2 cm³/g (vs. 0,08 cm³/g voor een normale hydraat). Deze eigenschappen maken het efficiënter en daardoor kosteffectiever dan traditionele hydraten.

Sorbacal® SPS biedt de uitstekende prestatiekenmerken van Sorbacal® SP en is verder geoptimaliseerd om zwavelachtige verontreinigers te verwijderen (bijv. SO2 en SO3). Het biedt ook verbeterde prestaties als het onder hoge temperaturen wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij het injecteren in warm rookgas direct nadat het de oven heeft verlaten.