Lhoist na co dzień

Czy masz innowacyjne pomysły, jesteś dynamiczny i chcesz pomóc nam tworzyć nowe produkty i stale usprawniać procesy? Nasza działalność może wydawać się prosta, ale w rzeczywistości jest złożona. Jeśli chcesz się codziennie zaskakiwać i stawiać czoła nowym wyzwaniom, praca w Lhoist to doskonałe rozwiązanie.

 


 

W firmie Lhoist dbałość o bezpieczeństwo jest codziennym obowiązkiem każdego pracownika. Zwracamy na tę kwestię szczególną uwagę. Naszym najważniejszym zasobem są nasi pracownicy. Wszyscy pełnimy funkcję rzeczników bezpieczeństwa i angażujemy się w zapewnianie wszystkim bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Potrzebujemy ludzi, którzy chcą się uczyć i rozwijać. Pracownicy Lhoist są częścią międzynarodowego zespołu i mogą dzielić się pomysłami na każdym poziomie organizacji: uczyć się od współpracowników i komunikować z kadrą zarządzającą wyższego szczebla. To pomaga rozwijać karierę.

Czy szukasz wspaniałego miejsca pracy, wyjątkowych możliwości rozwoju i środowiska, w którym ambicje są nagradzane? Twoje poszukiwania właśnie zostały zakończone. Zapewniamy atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i możliwość ciągłego rozwoju umiejętności.

Długoterminowe inwestowanie w ludzi

Pracownicy Lhoist mogą określić kierunek swojej drogi zawodowej i tworzyć plany rozwoju razem z przełożonymi. Oferujemy dostęp do multidyscyplinarnych zadań realizowanych w różnych miejscach na świecie oraz kompleksową gamę możliwości rozwoju. Zachęcamy do wymiany pomysłów i najlepszych praktyk, które pomagają na każdym kroku drogi zawodowej. To wszystko jest dostępne już od pierwszego dnia pracy.

Pomoc na początku drogi

Umożliwiamy pracownikom udział w indywidualnych działaniach zapoznawczych i orientacyjnych, które pomagają im osiągać sukces od początku pracy. Spotkasz się z ludźmi pracującymi na różnych szczeblach i odkryjesz różne funkcje pomagające szybko budować relacje i rozwijać sieć kontaktów. Będziesz miał możliwość uczestniczyć w programach szkoleniowych służących zrozumieniu najważniejszych zagadnień, procesów i zastosowań związanych z naszą branżą, a także historii Grupy Lhoist.

Mentoring i rozwój

Nasi dyrektorzy są przeszkoleni w zakresie aktywnego wspierania rozwoju wszystkich członków swojego zespołu oraz wyznaczania razem z nimi wymagających celów, których osiągnięcie będzie satysfakcjonujące, i angażują się w takie działania. Często przekazują konstruktywne informacje zwrotne dotyczące postępów. Regularna ocena postępów stanowi okazję do omawiania i aktualizowania indywidualnych planów rozwoju oraz określania możliwości nauki pomagających osiągać nowe cele. Poza szkoleniami w miejscu pracy Lhoist daje wszystkim pracownikom okazję do rozwijania swoich umiejętności w zakresie zajmowanego stanowiska i przewodnictwa oraz wspiera ciekawość i otwartość.

Uniwersytet Lhoist

Wierzymy, że ludzie najlepiej uczą się poprzez wykonywanie danych czynności i dzielenie się własnym doświadczeniem. Dowodem naszego zaangażowania na rzecz rozwoju jest Uniwersytet Lhoist – platforma dostępna dla wszystkich pracowników Grupy, w ramach której oferowane są międzynarodowe wewnętrzne szkolenia wysokiej jakości. Platforma umożliwia również poznawanie współpracowników i dyrektorów wyższego szczebla z całego świata oraz komunikację z nimi. Ponad 180 dyrektorów wyższego szczebla i specjalistów opracowuje programy i dzieli się własną wiedzą i doświadczeniem podczas sesji szkoleniowych organizowanych w ramach Grupy.

180 specjalistów szkoli 4000 pracowników w ramach 10 globalnych programów

Uznawanie wartości dodanej przez naszych pracowników

Lhoist to coś więcej niż firma złożona z poszczególnych osób – jesteśmy międzynarodową drużyną i rodziną rozsianą po całym świecie. Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie w uznaniu dla wysiłków pracowników, którzy pomagają nam zapewnić klientom dodatkową wartość. Zachęcamy pracowników do dążenia do doskonałości w każdym podejmowanym działaniu. Wysiłki podejmowane przez pracowników nagradzamy atrakcyjną pensją, której wysokość zależy od wyników, a także zapewniając szereg innych interesujących świadczeń.

Poszerzanie horyzontów

Dostępne dla wszystkich

Możliwości związane z wyjazdami zagranicznymi są różne: od jednorazowych projektów związanych z rozwiązywaniem pilnych problemów po krótko- lub długoterminowe zlecenia dotyczące wymiany wiedzy i doświadczenia. Oferty są dostępne dla pracowników różnych szczebli. Zlecenia zagraniczne są szczególnie atrakcyjne dla pracowników, którzy chcą rozwijać swoje cechy przywódcze w międzynarodowej strukturze firmy Lhoist.

Relokacje zagraniczne

Firma Lhoist jest obecna na rynkach międzynarodowych i stara się proaktywnie wspierać wymianę pomysłów i najlepszych praktyk. To pomaga dbać o rozwój międzynarodowych liderów i specjalistów wewnątrz firmy. Pomagamy pracownikom, którzy chcą skorzystać ze zleceń zagranicznych w celu poszerzenia swojego doświadczenia w innych krajach i w kontaktach z innymi kulturami.