Management Group

  • Torkel Rhenman

    Dyrektor generalny

    Torkel Rhenman został dyrektorem generalnym firmy Lhoist w 2012 r.

    Przed pracą w firmie Lhoist Torkel przez 26 lat robił karierę w firmie DuPont, pracując na różnych kontynentach. W 2008 r. został mianowany dyrektorem generalnym firmy Solae LLC dostarczającej specjalne składniki do produkcji żywności, działającej na zasadzie współpracy pomiędzy firmą DuPont i amerykańską grupą Bunge.

    Torkel Rhenman ukończył studia w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie (Szwecja) na wydziale inżynierii chemicznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk ścisłych.