Na czym polegają prace wydobywcze?

W kopalni wykonuje się wiele prac jednocześnie.  

 

 

 


 

Prace strzałowe są opracowywane na podstawie planów kopalni. Uwzględnia się przy tym miejsce, czas i metody używane w wykorzystywaniu złóż. W razie potrzeby wykorzystuje się skały lub mieszanki skał pochodzące z różnych zakładów. Firma Lhoist wierzy, że tylko dzięki takiemu podejściu można odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby przez długi czas i jednocześnie spełniać wymagania klientów.

Prace w kamieniołomach zaczynają się zazwyczaj od wiercenia i prac strzałowych, po czym następuje załadunek i transport skał do kruszenia wstępnego. Dokładny plan prac strzałowych umożliwia zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości kamieni wymaganych do obróbki w zakładach. To bardzo ważny etap całego procesu.
 
W kamieniołomach,w których przeprowadzane są prace strzałowe, w wywierconych otworach umieszcza się ładunki wybuchowe. Kamienie, które nie są przeznaczone do kruszenia, są sprzedawane w różnej postaci lub wykorzystywane do zasypywania lub rewitalizacji kamieniołomu.

Codzienne prace w kamieniołomie obejmują rozwiązywanie wewnętrznych i zewnętrznych problemów, aby zapewnić dostawę wszystkim klientom. Porównanie długoterminowych planów i oczekiwań z rzeczywistością umożliwia określenie problemów i podejmowanie odpowiednich środków zaradczych.