Wsparcie działalności biznesowej

Wsparcie działalności biznesowej

Będziesz służyć pomocą i doświadczeniem w danej dziedzinie, zapewniając wartość dodaną dla wielu zagadnień związanych z naszą działalnością.

Rozwój w dziale wspierania działalności biznesowej

Sarthar S. z Malezji.
Dyrektor ds. personalnych

„Wierzę, że Lhoist jest jedną z firm, które uważają pracowników za swój najważniejszy kapitał, dzięki czemu praca na stanowisku dyrektora ds. kadr jest bardzo satysfakcjonująca. Zwykle pełnię funkcję partnera biznesowego zaangażowanego w różne działania pomagające kierownikom sprostać potrzebom ludzi oraz zapewniam porady prawne i finansowe. Ma to szczególnie duże znaczenie teraz, gdy pracuję w jednej z naszych nowych jednostek. 

Codziennie moim obowiązkiem jest szukanie nowych pracowników, którzy pomogą organizacji w dalszym rozwoju i osiąganiu celów. Do moich obowiązków należy również rozwiązywanie problemów pracowników, co w praktyce oznacza dbanie o zgodność z przepisami, udzielanie porad dotyczących pracy itp. Dyrektor ds. personalnych dba o utrzymywanie pozytywnych relacji i przyjemne środowisko pracy. Chcąc zachować pozycję lidera w branży przetwarzania wapna, firma Lhoist bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za rozwój pracowników.

Znaczną część mojej pracy stanowi dbanie o stworzenie środowiska umożliwiającego pracownikom osiąganie sukcesu. Bardzo lubię ten aspekt mojej pracy. Istotne jest również dbanie o bliską współpracę między wszystkimi zespołami funkcyjnymi w związku z celem, jakim jest zapewnienie trwałej wartości.

Jest to możliwe dzięki pracownikom!  Możemy opracować genialną strategię i wprowadzać najlepsze procedury, ale bez uzdolnionego i zaangażowanego zespołu nie ma mowy o sukcesie”.

Nasze oferty pracy