Zarząd generalny

Zarząd generalny

Kierując wieloma zespołami skupiającymi pracowników różnych specjalizacji, będziesz dbać o bezpieczne i przyjemne środowisko pracy oraz o ich rozwój. Do Twoich obowiązków będzie należało przewidywanie trendów biznesowych i rynkowych oraz określanie kierunku i strategii rozwoju zapewniających optymalne wykorzystanie możliwości. Będziesz postępować zgodnie z wartościami i kulturą firmy Lhoist, zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i współpracując ze społecznościami, którym służymy.

Rozwój w kierunku stanowiska w zarządzie generalnym

Paulo C. z Hiszpanii.
Dyrektor naczelny

„Posiadam wykształcenie z zakresu finansów, a kształcąc się, skupiałem się na finansach i zarządzaniu międzynarodowym. Mógłbym bez problemu koncentrować się na tych zagadnieniach do końca kariery. Ale nie w firmie Lhoist. Choć codziennie korzystam z wiadomości zdobytych na studiach, zdołałem poszerzyć mój zakres wiedzy i szybko zająć stanowisko związane bardziej z kierowaniem. W ciągu zaledwie półtora roku od rozpoczęcia pracy jako dyrektor ds. administracji i finansów stałem się dyrektorem naczelnym. Dbam o jasny plan, mobilizuję, synchronizuję pracę i motywuję zespoły, aby mogły skoncentrować się na rozwiązywaniu powszechnych trudności. Z racji mojego stanowiska mogę kontaktować się z zewnętrznymi udziałowcami, reprezentować firmę Lhoist i dbać o możliwości rozwoju. Ponadto mam kontakt ze wszystkimi działami, co otwiera oczy i inspiruje. Jednym z najwspanialszych doświadczeń było zaangażowanie w pracę zespołu, który przekształcił nasz zakład w jedną z największych jednostek przetwarzania wapna w Europie Południowej”.

Nasze oferty pracy