Przetwarzanie wapna na potrzeby ostatecznych produktów

Po wypale w piecach wapienniczych wapno jest sortowane i magazynowane według wielkości granulacji, zawartości CO2 oraz innych właściwości fizycznych lub chemicznych określonych przez nasze laboratoria. Podczas sortowania wykorzystywane są podajniki taśmowe, podajniki ślimakowe, podnośniki, kruszarki i przesiewacze. Istnieją trzy główne kategorie granulacji: bryły, bryły drobne, pył.

Wapno można poddać dalszej obróbce, osiągając nowe właściwości i przystosowując je do nowych zastosowań.

 


 

Stosowane są trzy procesy obróbki wapna:

Kruszenie i mielenie

wapno w bryłach i mielone uzyskuje się za pomocą młynów wyposażonych w klasyfikatory: w tym celu wykorzystuje się młyny młotkowe, rotacyjne młyny kulowe oraz pionowe młyny rolowo-misowe.

Uwadnianie

Hydraty są wytwarzane za pomocą hydratorów produkujących suchy proszek, wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2). Hydratory są wyposażone w jedną, dwie lub trzy komory uwadniania oraz mieszarkę wstępną, w której woda zaczyna reagować z wapnem. Wapno hydratyzowane jest sortowane według wielkości granul i przechowywane w silosach. Ponadto w amerykańskich zakładach Lhoist produkowany jest, z wykorzystaniem zbiorników pod ciśnieniem, uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy.

Produkcja zawiesiny wapiennej

Mleko wapienne jest produkowane na skalę przemysłową z wapna palonego lub wapna hydratyzowanego w obecności dużej ilości wody, w zbiornikowych reaktorach mieszalnikowych. Produkt końcowy to zawiesina wapna hydratyzowanego.