Rekrutacja na uczelniach

Firma Lhoist inwestuje w przyszłość, nie tylko w zakresie środowiska i odpowiedzialnego wykorzystania surowców naturalnych, ale także w ludzi. Odwiedzamy szkoły średnie, uczelnie wyższe i uniwersytety na całym świecie i zapraszamy studentów do zapoznania się z firmą Lhoist i naszą gałęzią przemysłu. Nasze rozwiązania są obecne wokół nas i czynią nasze życie bardziej komfortowym. Oferujemy studentom wiele możliwości przyczynienia się do tych zmian.

 


 

Droga do nas:

Możliwości, które oferujemy

Praca wakacyjna

Studenci wykonują pracę podczas wakacji letnich. To doskonała okazja do zapoznania się z procesem przeróbki wapna, dolomitu i minerałów, a także wstęp do świata pracy zawodowej. Mamy możliwość dobierania zakresu zadań tak, aby uwzględniały zdobycie doświadczenia w bardziej konkretnej dziedzinie.

Praktyki

Lhoist oferuje zdobycie praktycznego doświadczenia w wybranej dziedzinie w ramach studiów lub jako praktyki wymagane przez dany ośrodek edukacyjny. Wszystkie programy praktyk muszą być zatwierdzone przez daną szkołę przed ich rozpatrzeniem przez firmę Lhoist.

Szkolenia zawodowe w ramach jednostki biznesowej

Firma Lhoist oferuje możliwość nauki zawodu i zdobycia konkretnych umiejętności. Umowa szkolenia przewiduje zdobycie doświadczenia w konkretnej dziedzinie w ramach wybranego zawodu. Jeżeli pozytywnie ukończysz szkolenie, otrzymasz dyplom potwierdzający umiejętności, które możesz później wykorzystać w kolejnej pracy.

Szkolenia są oferowane tylko w wybranych krajach. Sprawdź dostępność w Twoim regionie za pomocą narzędzia wyszukiwania ofert pracy.

Oferta dla absolwentów

Firma Lhoist aktywnie zachęca do dalszych badań nad produkcją i przeróbką wapna i minerałów. Wspieramy studentów studiów podyplomowych (magisterskich i doktoranckich) w obszarze badań, które wpływają lub są związane z naszą dziedziną biznesu. Wszystkie projekty absolwentów muszą być zatwierdzone przez odpowiedni instytut przed rozpatrzeniem przez naszą firmę.

Dlaczego Lhoist?

Współpraca z firmą Lhoist w okresie studiów pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie obejmujące nasz obszar działalności i może mieć wpływ na przyszłe decyzje zawodowe. Oferujemy możliwości współpracy w różnych działach firmy studentom z różnych środowisk, starając się dopasować do każdej dziedziny, obszaru zainteresowań i stopnia. Zachęcamy do wymian międzynarodowych tam, gdzie jest taka możliowść, oraz promujemy świadomość wielokulturowości. Zapewniamy doradztwo i wsparcie przez cały czas współpracy z firmą Lhoist. Na koniec otrzymasz oficjalny dokument z referencjami.

Kogo szukamy?

Szukamy studentów chętnych do nauki i szybkiego zdobywania wiedzy oraz do zapewniania jak największej wartości dodanej. Aby z nami współpracować, musisz być uczniem szkoły lub studentem wyższej uczelni, a w przypadku tego ostatniego Twój program studiów musi obejmować praktyki.

Proces rekrutacji

Nasze programy dają możliwość zdobycia wiedzy i pomagają w rozwoju. Poniższa sekcja zawiera informacje o naszym procesie rekrutacji.

Składanie CV

Zaprezentuj się!
Każdy jest wyjątkowy na swój sposób – powiedz nam, co potrafisz najlepiej. Weź pod uwagę stanowisko, na które aplikujesz i upewnij się, że Twoje CV zawiera argumenty, dla których powinniśmy rozważyć Twoją kandydaturę. Opisz wszystkie istotne umiejętności, doświadczenie, szkolenia i kwalifikacje, które świadczą o tym, że jesteś najlepszym kandydatem. Wszystkie dokumenty aplikacyjne podlegają wstępnej ocenie pod kątem najlepszego dopasowania do potrzeb rekrutacyjnych.

(Telefoniczna) rozmowa rekrutacyjna

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Jeżeli jest to spotkanie „twarzą w twarz”, należy się odpowiednio ubrać, przyjść punktualnie, przynieść CV i list motywacyjny w przypadku potrzeby omówienia go. W przypadku rozmowy telefonicznej należy znaleźć ciche miejsce i mówić wyraźnie. We wszystkich przypadkach należy przygotować dobre przykłady związane z doświadczeniem zawodowym i być gotowym na pytania, dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić. Jest to dialog, dlatego należy zadawać istotne pytania, rozważyć, czy jesteśmy dla Ciebie dobrym wyborem.

Ocena online

W zależności od lokalnej praktyki możesz zostać poproszony o wypełnienie ankiety online, aby bardziej szczegółowo opisać swoje dopasowanie do konkretnego stanowiska pracy. Bądź sobą, powiedz nam, co naprawdę zrobiłbyś/zrobiłabyś w danej sytuacji.

Złożenie oferty

Po pozytywnym ukończeniu etapu rozmów i oceny online przedstawimy oferowane przez nas warunki.

Podstawowe badania i badania lekarskie

Zgodnie z lokalną praktyką i przepisami może być potrzebne przeprowadzenie serii badań.

Przyjęcie oferty

Witamy w firmie Lhoist!

Nasze oferty pracy