Europa

Tsjechische Rep.

Head Office

Vápenka Čertovy schody a.s.

Tmaň, 200 CZ-26721 Tmaň

www.lhoist.cz

 
Telefoon: 
+420-311 657 370
Fax: 
+420-311 657 410

Commercial department

Obchodní oddělení
Telefoon: 
+420-311 657 657
Fax: 
+420-311 657 660

Suppliers - Purchase

Nákupní oddělení

 

 
Telefoon: 
+420-311 657 438
Fax: 
+420-311 657 360

Human resources

Personální oddělení
Telefoon: 
+420-311 657 842
Fax: 
+420-311 657 360