Onze vestigingen in België

De winning van natuurlijke bronnen steunt op een grondige kennis van de vindplaatsen en de ontginningsmogelijkheden, in lijn met ecologische, juridische en sociale factoren. 

De fabrieken in On-Jemelle en Merlemont hebben stappen ondernomen om hun activiteiten te blijven voortzetten.

 

 


 

De fabriek in Hermalle werd in 1889 opgericht door Hippolyte Dumont en vormt de bakermat van de Lhoist groep. 

De besluitvorming voor de groep en voor Oost-Europa, de centra voor onderzoek en ontwikkeling en informatietechnologie op wereldschaal zijn gecentraliseerd in Waals-Brabant. Wallonië blijft dus erg belangrijk voor de directie van de groep, maar ook voor onze familiale aandeelhouders, die in België wonen en sterk betrokken zijn bij het bedrijf. België is goed voor 765 directe banen en talrijke indirecte banen.

De Europese en Belgische activiteiten zijn bijzonder belangrijk voor de groep Lhoist. Europa vertegenwoordigt in feite bijna 60% van onze wereldwijde activiteiten, terwijl België nog altijd bijna een kwart van de activiteiten in Europa voor zijn rekening neemt.

Contactadres pers: press@lhoist.com

De Belgische industriële activiteiten van Lhoist zijn verdeeld over 4 vestigingen:

Vestiging van Lhoist in Hermalle (1889)

De activiteit van de fabriek in Hermalle is een ware referentie wat betreft het verwerken en calcineren van kalk en dolomiet, onmisbaar in talloze industriële sectoren zoals de ijzer- en staalindustrie, de fabricage van vuurvaste baksteen, de milieubescherming en de chemie. Het is de op één na grootste fabriek voor de productie van kalk/dolomiet in Europa.

De productie van de fabriek in Hermalle wordt exclusief bevoorraad met steen van andere Waalse bedrijven: de groeve in Marche-les-Dames levert het dolomiet via de Maas en de groeve van La Boverie in Rochefort is de enige fabriek die kalk aanlevert.

De totale productiecapaciteit van de fabriek ligt rond het miljoen ton kalk en dolomiet per jaar.

De fabriek in Hermalle biedt direct werk aan ongeveer 200 personen. Een onderzoek uit 2013 uitgevoerd door de UCL toonde aan dat er 130 indirecte banen worden gecreëerd door de activiteiten van onderaannemers of toeleveranciers, alleen al voor de kalk. 

Neem contact met ons op 

Vestiging van Lhoist in Marche-les-Dames (1937)

De vestigingen van Marche-les-Dames ontgint dolomiet, een onmisbare grondstof voor talrijke industriële sectoren zoals de ijzer- en staalindustrie, de glasproductie, de chemische industrie, de landbouw en de meststofproductie. Een deel van het ontgonnen dolomiet wordt tot zeer hoge temperaturen verhit in de ovens om gesinterde dolomiet te verkrijgen voor de fabricage van vuurvaste bakstenen. 

De groeve in Marche-les-Dames levert ook dolomiet aan de fabriek van Lhoist in Hermalle voor de fabricage van gebrand industrieel dolomiet.

De totale productie van de fabriek ligt rond de 3 miljoen ton per jaar.

De fabriek in Marche-les-Dames biedt direct werk aan 200 personen. 

Neem contact met ons op 

Vestiging van Lhoist in On-Jemelle (1924)

De fabriek in On-Jemelle verwerkt de kalk uit de groeve van La Boverie in Rochefort. De ontgonnen steen wordt vervoerd naar de maaleenheid. De groeve van La Boverie levert ook kalksteen aan de fabriek van Lhoist in Hermalle.

In de ovens, als het ware het hart van de fabriek, wordt de kalksteen tot kalk verwerkt. Elk jaar wordt 400.000 ton kalk vervoerd met vrachtwagens of wagons, hoofdzakelijk bestemd voor klanten in de ijzer- en staalindustrie of de milieubescherming.

De fabriek in On-Jemelle biedt direct werk aan 105 personen. 

Een onderzoek uit 2013 van de UCL toonde aan dat er 161 indirecte banen worden gecreëerd bij onderaannemers of toeleveranciers.

www.info-tridaine.be

riverains.lhi@lhoist.com

Neem contact met ons op 

Vestiging in Merlemont

Dolomies de Merlemont bevindt zich al meer dan een eeuw in de gemeente Philippeville en behoort tot de Lhoist groep en de Yara groep.

Bij Dolomies de Merlemont wordt oker/beige dolomiet ontgonnen, vermalen en op de markt gebracht onder de naam GRAVIER D’OR®. Dit dolomiet is wegens zijn warme kleur erg geliefd om paden en wegen van parken en tuinen te verfraaien. Het grijze dolomiet dat er wordt ontgonnen en vermalen, is bestemd voor de productie van meststoffen.

De totale productiecapaciteit van de fabriek ligt rond een half miljoen ton dolomiet per jaar.

De fabriek in Merlemont biedt direct werk aan 13 personen en indirect aan 37 personen.

www.carriere-merlemont.be

Neem contact met ons op