Onze verwachtingen van Lhoist-leveranciers

Uw nieuwe en creatieve ideeën laten niet alleen onze relatie groeien, maar bieden wederzijdse voordelen en helpen ons met z'n allen te streven naar perfectie.

  

 

 

 

Continuïteit van levering

 • Kom afspraken na over de levering van bestelde producten en diensten op de juiste locatie van Lhoist, in de gewenste hoeveelheid en met consistente doorlooptijden.
 • Herken de verantwoordelijkheid die samenhangt met leveren aan Lhoist op een 24/7-basis. Toon flexibiliteit door leveringsmogelijkheden aan te passen aan de wensen van onze klant.
  Stel plannen vast voor onvoorziene leveringsproblemen en communiceer deze met Lhoist om mogelijke onderbreking van leveringen, waaronder gevallen in het kader van force majeur, te overbruggen.
 • Voorzie ons proactief van relevante economische, financiële en commerciële informatie over uw bedrijf om Lhoist te helpen bij het beoordelen van de risico's van onze relatie, zowel op korte als lange termijn.

Kwaliteitsgarantie

 • Streef ernaar uw goederen en diensten altijd tegen dezelfde kwaliteit te leveren.
 • Voldoe aan de toepasselijke specificaties van Lhoist voor verpakking, etiketten, opslag, vervoer, tracking en verpakking in containers.
 • Onderhoud een gedocumenteerd kwaliteitsgarantiesysteem, in overeenstemming met de laatste normen volgens ISO 9000. Garandeer dat de procedures worden geverifieerd door regelmatig controleren en meten van de essentiële prestaties zodat er aandacht is voor mogelijke ongewenste trends.
 • Onderhoud rapportage ter ondersteuning van de traceerbaarheid van componenten en streef ernaar iedere klantenklacht met spoed op te lossen.
 • Gebruik een TQM-aanpak (Total Quality Management) om constant de betrouwbaarheid van producten en diensten te verbeteren.

Productiviteitstoezegging

 • Streef ernaar de totale eigendomskosten te minimaliseren.
 • Focus op het genereren van verbeteringen die resulteren in lagere kosten voor Lhoist.
 • Ondersteun kostentransparantie in de communicatie met Lhoist.
 • Streef naar verlaging van alle kostenelementen door de gehele supply chain heen.
 • Richt u op het handhaven van de best mogelijke kostenpositie voor uzelf en Lhoist.

Technologisch leiderschap

 • Technische ondersteuning bieden gedurende de volledige levenscyclus van materialen die aan Lhoist worden verkocht.
 • Innovatieve ideeën genereren die Lhoist in staat stellen zich te onderscheiden in de markt.
 • Als partner van Lhoist optreden voor de tijdige levering van innovaties via nieuwe technologieën.
 • Informatietechnologie gebruiken om standaardisatie en vereenvoudiging te bevorderen van zowel bedrijfsprocessen als productplatformen.

Veiligheid, gezondheid en milieu

 • Voldoe aan alle toepasselijke, lokale, regionale en nationale regelgevingen en de VGM-normen voor leveranciers van Lhoist.
 • Neem het op u om constante verbetering van prestaties op het gebied van VGM te bereiken en aan te tonen.
 • Communiceer openlijk, compleet en accuraat over de gevaren van de producten/diensten die u levert en overhandig alle gewenste informatie met betrekking tot uw VGM-prestaties.
 • Verzeker u ervan dat alle geleverde materialen zijn geregistreerd, indien van toepassing, voor hun bedoelde gebruik en dat zij voldoen aan de landspecifieke wetgeving.

Bedrijfsverantwoordelijkheid

 • Voldoe aan alle toepasselijke, lokale, regionale en nationale wetten en regelgevingen.
 • Vereis van al uw medewerkers dat zij de hoogst mogelijke normen van zakelijke integriteit en ethiek vertonen.
 • Bescherm actief de vertrouwelijkheid van alle Lhoist-informatie.

 

Wilt u van waarde zijn voor Lhoist, neem dan contact met ons op!