Verwerken van kalk naar eindproducten

Na het ovenproces wordt de ongebluste kalk gezeefd en gesorteerd opgeslagen op basis van rest-CO2 en andere fysische of chemische eigenschappen. De kwaliteit wordt tijdens productie volcontinu gemeten in onze laboratoria. Het zeven en sorteren vindt plaats via lopende banden, avegaars, liften, molens en schermen. Er zijn drie hoofdcategorieën: kluitkalk, korrelkalk en fijngemalen kalk.

Ongebluste kalk kan verder verwerkt worden om de specifieke eigenschappen te geven die noodzakelijk zijn voor specifieke hoogwaardige toepassingen.

 


 

Er zijn drie verfijningsprocessen voor kalk:

Malen

Gemalen kalk wordt geproduceerd met maalmolens met zeefbakken: voor dit doel worden hamermolens, kogelmolens, verticaal slingerende en kollergangen gebruikt.

Hydratatie

Kalkhydraten worden geproduceerd in hydrators die een droog poeder maken; een hydroxide van calcium (Ca(OH)2). Hydrators zijn voorzien van één, twee of drie hydratiekamers en een voormixer, waarin het water reageert met de kalk. Gebluste kalk wordt gezeefd in verschillende korrelfracties en opgeslagen in silo's. Gebluste dolomiet wordt ook geproduceerd in de Amerikaanse vestigingen van Lhoist, met behulp van drukvaten.

Productie van kalkspecie

Kalkmelk wordt industrieel geproduceerd in geroerde reactorvaten, uit ongebluste kalk of gebluste kalk, met een overmaat aan water. Het eindproduct is een suspensie van gebluste kalk.