Wat gebeurt er tijdens de exploitatie?

In een groeve wordt een aantal activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd.  

 

 

 


 

Werken met explosieven wordt gepland op basis van het exploitatieplan. Hierin staat aangegeven waar, wanneer en volgens welke methode de reserve wordt ontgint. Zonodig wordt selectief exploiteren of mengen van stenen uit verschillende afzettingen toegepast. Lhoist hanteert deze aanpak, omdat wij geloven dat het de enige manier is om op verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van onze reserves en tegelijkertijd aan de vraag van onze klant op de zeer lange termijn te kunnen voldoen.

Groeve-activiteiten starten normaal gesproken met boren en opblazen gevolgd door het laden en transporteren van opgeblazen steen naar de primaire vergruizer. Een zorgvuldig explosievenprogramma waarborgt de kwaliteit en kwantiteit van de grote hoeveelheden steen die naar de transformatiefabriek vervoerd moeten worden. Dit is een essentiële stap in het proces.
 
In de mijnen waar het steen opgeblazen wordt, moeten er gaten geboord worden voor het laden van explosieven. Stenen die niet bestemd zijn voor de breker worden direct afgevoerd of gebruikt als opvulling en renovatie van de groeve.

Dagelijke groeve-activiteiten moeten aan interne en externe voorwaarden op korte termijn voldoen om de levering aan klanten te waarborgen. Een vergelijking van de lange termijnverwachtingen met de korte termijnplanning maakt het mogelijk afwijkingen te identificeren en passende correcties uit te voeren.