Co je dolomitizace

Dolomitizace je přírodní jev, kdy se uhličitan vápenatý (CaCO3) mění na CaMg(CO3)2 či dolomit.

Hořčík (Mg) vápenci dodává mořská voda, která jej přirozeně obsahuje velké množství. Obsah vápníku tak klesá až o 50 procent. Aby se vápenec přeměnil na dolomit, musí tímto procesem projít několikrát nebo stabilně po dlouhou dobu.

Zhruba jednu pětinu zásob skupiny Lhoist tvoří dolomit.

Dolomitické vápno vyráběné kalcinací dolomitu se využívá k výrobě skla, oceli, v zemědělství a v žáruvzdorných materiálech.