Co se děje během těžby?

Při těžbě probíhá současně několik činností.  

 

 

 


 

Trhací práce se plánují na základě důlního plánu – určuje se kde, kdy a jaké metody při těžbě ložiska použít. Pokud je to nutné, lze provádět selektivní trhací práce nebo naopak míchat materiál z odstřelů v různých oblastech. Skupina Lhoist tento přístup využívá, protože věří, že se jedná o jediný způsob jak zajistit odpovědné využívání zásob a zároveň dlouhodobě splňovat požadavky zákazníků.

Dobývání v lomu obvykle začíná vrtacími a trhacími pracemi, po nichž následuje nakládání a přeprava odstřelené horniny do primárního drtiče. Kvalitu a obrovské množství kamene potřebného pro úpravu ve zpracovatelském závodě zajišťuje pečlivě vypracovaný trhací program. Jedná se o zásadní krok celého procesu.
 
V lomech, kde se využívají odstřely, vrtná souprava vyvrtá díry pro nálože výbušnin. Kámen, který není určen do drtiče, se komerčně využije jiným způsobem nebo je použit k zasypávání jam a rekultivaci lokality po uzavření lomu.

Každodenní dobývání v lomu musí reagovat na krátkodobá interní i externí omezení a neustále zajišťovat dodávky zákazníkům. Srovnání dlouhodobých očekávání s krátkodobými údaji z praxe nám umožní odhalit potíže a vhodně na ně reagovat.