Dodávky zákazníkům

Logistické služby využívané při dodávání konečných výrobků závisí na vzdálenosti od zákazníka, zeměpisné poloze našich závodů a dostupných typech dopravy: železniční, silniční nebo lodní. Je-li to možné, volíme takový typ dopravy, který minimalizuje dopad na okolí a je z ekologického hlediska co nejšetrnější. 

Skupina Lhoist navrhuje kombinovaná logistická řešení. Železniční dopravou lze například spojit závod s přístavním překladištěm, odkud náklad pokračuje lodí. Výrobky tak lze přepravovat na delší vzdálenosti. Závody lze též spojit s překladištěm železniční dopravou a výrobky na místní trhy dodávat prostřednictvím silniční sítě. Logistika je jednou z klíčových služeb, které nás odlišují od konkurence. Naše průmyslová síť se skládá z mnoha strategicky rozmístěných závodů, abychom vždy byli schopni zajistit zákazníkům nepřerušované dodávky.