Objevte více funkcí vápna a minerálů

Čištění kouřových plynů

Eliminace

Hašené vápno odstraňuje v rámci neutralizační chemické reakce kyselé škodliviny (HCl, SO2, SO3, HF) z kouřových plynů. Společně se sorbenty též zachycuje dioxiny, furany a některé těžké kovy.

Neutralizace

Zachycování dioxinů, furanů a těžkých kovů představuje chemickou neutralizaci na bázi kyselin, jejíž výsledkem jsou soli jako CaCl2, CaSO4a CaF2.