Objevte více funkcí vápna a minerálů

Žáruvzdorné materiály

Ochrana

Pálené dolomitické vápno představuje velice stabilní žáruvzdorný materiál. Díky vysokému bodu tavení (2 400 °C) nabízí značnou odolnost vůči velice vysokým teplotám. Přepálené výrobky mají též výrazně nižší poréznost, takže zajišťují lepší odolnost vůči hydrataci (před použitím) a průniku tekutin ( ve výrobním procesu zákazníka).