Objevte více funkcí vápna a minerálů

Pulp paper

Celulóza a papír

Regenerace

Během chemické výroby celulózy slouží vápno k získání Na(OH), činidla, které ze dřeva vytváří celulózová vlákna.

Bělení / plnivo / nátěr

Vápno se nejdříve přemění na vápenné mléko a poté na srážený uhličitan vápenatý (PCC) – CaCO3. Při vytváření celulózových vláken slouží PCC jako plnivo a nátěr zvyšující bělost, neprůhlednost a tloušťku papíru.