Objevte více funkcí vápna a minerálů

Shutterstock

Chemické látky

Úprava hodnoty pH

Vápno udržuje požadovanou úroveň hodnoty pH při získávání želatiny (typu B) ze zvířecích kůží a kostí.

Forma

Vápenec a dolomit jsou součástí hnojiv na bázi dusičnanu amonného s vápníkem (calcium ammonium nitrate, CAN).

Reakce

Při vysokých teplotách reaguje vápno s uhlíkem a vytváří karbid vápníku (CaC2). Ten se používá jako surovina při výrobě hnojiv či acetylenu. Je též součástí rafinace při výrobě oceli.

Fosforečnany vápenaté jsou výsledkem reakce vápna či vápence s kyselinou fosforečnou. Jsou součástí potravin, zubních past, farmak a hnojiv.

Zachycování

Hašené vápno se při dozrávání ovoce v konzervačních lednicích používá k zachycování CO2.

Čištění

Kyselina citronová se v potravinářském průmyslu a před použitím v čisticích prostředcích a chemikáliích čistí vápnem.