Objevte více funkcí vápna a minerálů

Odpadní voda a kaly

Neutralizace

Minerální látky upravují kyselost pitné či odpadní vody úpravou jejich hodnoty pH buď na neutrální úroveň (pH = 7), nebo na požadovanou hodnotu. Přírodní vody, obsahující ve srovnání s rovnovážným stavem vysoké množství oxidu uhličitého (CO2), jsou agresivní. Přebytečný CO2 lze neutralizovat přidáním výrobků na bázi uhličitanů, a obnovit tak rovnováhu pH vody.

Koagulace, flokulace

Koagulací a flokulací lze s pomocí činidel, jako jsou vápno, FeCl3 a polymery, shlukovat a odstraňovat jemné pevné látky vznášející se ve vodě.

Srážení

Těžké kovy jsou ve vodě při určitém rozmezí hodnot pH méně rozpustné a tvoří sraženiny. Z vody lze úpravou její hodnoty pH odstranit i další ionty jako např. sulfáty, fosfáty či fluoridy.

Neutralizace

Výrobky Skupiny Lhoist jsou šetrné k životnímu prostředí:

  • Upravují kyselé důlní vody (AMD) jejich neutralizací, čímž se předchází loužení těžkých kovů do podzemních vod.
  • Neutralizují kyselá jezera a nádrže ležící v oblastech, kde byla prováděna těžba.