Objevte více funkcí vápna a minerálů

 Drinking & Process Water

Pitná a procesní voda

Neutralizace

Minerální látky mění kyselost pitné či odpadní vody úpravou jejich hodnoty pH buď blíže k neutrální (pH = 7), nebo na požadovanou hodnotu. Přírodní vody obsahující ve srovnání s rovnovážným stavem vysoké množství oxidu uhličitého (CO2) jsou agresivní. Přebytečný CO2 lze neutralizovat přidáním výrobků na bázi uhličitanů a obnovit tak rovnováhu pH vody.

Koagulace, flokulace

Koagulací a flokulací lze s pomocí činidel, jako jsou vápno, FeCl3 a polymery, shlukovat a odstraňovat jemné pevné látky vznášející se ve vodě.

Srážení

Těžké kovy jsou ve vodě při určitém rozmezí hodnot pH méně rozpustné a tvoří sraženiny. Z vody lze úpravou její hodnoty pH odstranit i další ionty jako např. sulfáty, fosfáty či fluoridy.

Remineralizace

Pitnou vodu bez obsahu minerálních látek (např. rozpuštěného Ca++ a HCO3-) lze remineralizovat přidáním vápna. V závislosti na množství CO2 ve vodě, může být CO2 i přidáno (perlení). Při remineralizaci dochází ke vzniku rozpuštěných hydrouhličitanů vápenatých Ca (HCO3)2, které stabilizují vodu na neutrální hodnotě pH.

Změkčení

Tvrdá voda obsahuje vysoké množství rozpustných hydrouhličitanů HCO3-. Při změkčování vody přidáním vápna dojde k jejich srážení ve formě nerozpustných uhličitanů CaCO3 či MgCO3.