Objevte více funkcí vápna a minerálů

Polymery

Reakce

Vápno se podílí na výrobě různých komplexních organických polymerů. Vytváří totiž radikály utvářející nové molekuly:

  • epichlorhydriny slouží k výrobě epoxidové pryskyřice,
  • propylenoxid (CH3CHCH2O) je meziprodukt např. pro výrobu polyuretanu (PUR),
  • monopropylenglykol (MPG) se využívá k odmrazování letadel a jako tekutina v tepelných výměnících.