Objevte více funkcí vápna a minerálů

Ropa, plyn a biopaliva

Regulace

Přidáním vápence a jílu lze regulovat hustotu a/nebo viskozitu vrtného výplachu. 

Působení, reakce

Vápno, vápenec a dolomit reagují s kyselými složkami vrtného výplachu.

Stabilizace

Velmi jemný prášek z vápence a jílu slouží ke stabilizaci sedimentace vrtných suspenzí.

Recyklace

Přidáním hašeného vápna dojde k úpravě hodnoty pH a ke zlepšení možností recyklace např. vody pro hydraulické štěpení.

Zhodnocení

V první generaci technologií biopaliv přidávání vápna zhodnocuje vedlejší produkty.

Zvýšení

Hašené vápno zvyšuje množství bioplynu získaného při fermentačních procesech.