Objevte více funkcí vápna a minerálů

Iron and Steel

Železo a ocel

Pojiva

S pomocí aditiv na bázi vápence a/nebo vápna se nejjemnější železná ruda peletizuje nebo aglomeruje do kusů, které se zpracovávají ve vysokých pecích.

Čištění

Vápno a dolomitické vápno odstraňují hlavní nečistoty (převážně oxid křemičitý a oxid hlinitý) z železné rudy. Reakcí s nimi vytváří roztavenou strusku. Odstraňují též méně významné nečistoty, jako je síra (S) a fosfor (P).

Struskotvorná přísada

Vápenec a vápno snižují bod tavení železné rudy a šetří tak energii.

Ochrana

Dolomitické vápno se svým vysokým bodem tání (2 400 °C) je, jakožto vyzdívkový materiál, velice stabilní. Nabízí tedy dobrou odolnost vůči vysokým teplotám. Dokonale vypálené výrobky mají též výrazně nižší poréznost, takže zajišťují lepší odolnost vůči hydrataci (před použitím) a průniku tekutin (ve výrobním procesu zákazníka). Vápno a obzvláště dolomitické vápno prodlužují životnost žáruvzdorné vyzdívky.