Železo a ocel

Iron and Steel

Železo a ocel

Naše minerály a výrobky na bázi vápníku a hořčíku slouží v celém procesu výroby železa a oceli jako pojiva nebo struskotvorná činidla. Struska odstraňuje škodlivé nečistoty, jako je oxid křemičitý, fosfor a síra. Výrobky Skupiny Lhoist pomáhají též zlepšovat produktivitu a umožňují vám snadněji vyhovět zákonům na ochranu životního prostředí.

Ocel je jednou z největších hnacích sil světové ekonomiky, protože hraje velice významnou roli ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a strojírenství. Celosvětová produkce dosáhla v roce 2012 přibližně 1,55 miliard tun v hodnotě asi 1 000 miliard amerických dolarů. Na každou tunu vyrobené oceli je třeba 30 až 70 kg vápna a 100 až 200 kg vápence.

Globální značky skupiny Lhoist pro řešení a výrobky v oblasti železa a oceli se nazývají Calexor® a Flucal®.

Aglomerace železné rudy

Naši odborníci vám s využitím našich výrobků pro spékání a peletizaci pomohou maximalizovat efektivitu aglomeračních zařízení pro železnou rudu.

Zvýšení produktivity aglomeračního zařízení

Jemně drcený vápenec slouží jako struskotvorná přísada při aglomeraci železné rudy. Upravuje celkové chemické složení vsázky železa a hraje významnou roli při tvorbě strusky ve vysokých pecích. Produktivitu aglomeračních zařízení zvyšují pojiva na bázi vápna – někdy s přídavkem speciálních jílů. S výrobky na bázi vápna lze též smíchat vyšší procento velmi jemných rud, aniž by došlo ke ztrátě produktivity.

Peletizace

Součástí peletizace je aglomerace velice jemných rud s dalšími surovinami, jako je uhlí, hašené vápno a vápenec. Jakmile dojde k homogenizaci materiálů ve vhodném množství (pro ideální vyvažování hmot), odešle se směs do peletizační mísy nebo bubnu. Výsledkem jsou pelety o průměru 8 až 18 mm, které se pálí při teplotách okolo 1 350 °C s cílem zvýšit jejich mechanickou odolnost. Efektivním alternativním pojivem pro bentonit s vysokým obsahem SiO2 je hašené vápno.

Disco pelot

Správná zásaditost zlepšuje efektivitu

V peletizačních zařízeních se jemně drcený vápenec a dolomit používají k vytváření výrobků s požadovanou zásaditostí (poměr CaO + MgO vs. SiO2 ). 

Kvalitní vysokopecní struska

Dolomit zajišťuje MgO, který proces vyžaduje k dosažení vhodné tekutosti vysokopecní strusky.

Odsiřování surového železa

Výrobek Flucal® je fluidní mleté pálené vápno. Výrobek byl vytvořen speciálně pro použití při odsiřování surového železa na bázi vstřikování a lze jej použít jak s transportními pánvemi, tak s torpédovými vozy. Vstřikování směsi výrobku Flucal® a kovového hořčíku do surového železa představuje cenově dostupnou a ekologickou alternativu jeho odsiřování na bázi karbidu vápenatého.

 

Náš výrobek Flucal®

  • snižuje objem strusky,
  • o polovinu snižuje ztráty železa, protože snižuje viskozitu strusky,
  • snižuje náklady ve srovnání s jinými činidly,
  • manipulace a skladování výrobku i výsledné strusky jsou bezpečné.

Vápennou strusku lze též recyklovat.

Flucal® lze

  • vstřikovat společně s hořčíkem ve formě prášku,
  • po zpracování v našich specializovaných mísicích zařízeních jej lze samostatně vstřikovat jako směs vápna a hořčíku (Flucal® M).

Během zkoušek a spuštění této výroby poskytujeme technickou pomoc a navazující úpravy. Nabízíme též analýzy dat a trvalou podporu oddělení pro výzkum a vývoj.

Schlackenbeet

Výroba surové oceli

Kvalitní struska = kvalitní ocel

Pálené vápno hraje důležitou aktivní roli při odstraňování oxidu křemičitého a fosforu v konvertorech a elektrických obloukových pecích. Poté, co vápno absorbuje nečistoty, rychleji vytvoří zásaditou strusku. Kvalitní vápno vytvoří vysoce kvalitní strusku – ekologický materiál, se kterým se snadno manipuluje a pracuje.  

Sekundární metalurgie

Rychlá tvorba strusky 

Na zakázku vyrobené směsi našich výrobků určených pro pánvovou metalurgii, které se skládají z vápna a dolomitického vápna, napomáhají při tvorbě syntetických strusek. Pálené vápno usnadňuje tvorbu strusky a zlepšuje odstraňování síry. Dolomitické vápno umožňuje rychlou tvorbu strusky a chrání žáruvzdorný materiál.

Zvýšení produktivity

Dolomitické vápno zvyšuje rychlost procesu, produktivitu a zlepšuje výslednou ocel. Chrání též žáruvzdorné vyzdívky. Produktivitu zlepšuje též snížení prostojů nutných k opravě a údržbě žáruvzdorných materiálů.

Ekologické procesy

Finančně nenáročný soulad s právními předpisy

Kouřové plyny, vodu a vedlejší produkty výroby oceli je nutno upravit tak, aby splňovaly přísné emisní úrovně. Naši odborníci na výrobu oceli a ekologii vám pomohou vyvinout výrobky splňující požadavky předpisů efektivně a ekonomicky.