Naše hodnoty

Les joueurs, 1991
Michel François
Sbírka Skupiny Lhoist

RESPEKT

vůči lidem znamená být transparentní a otevření, naslouchat a přijímat odlišnosti, jednat spravedlivě a ctít své závazky.

Mount Fuji, Japan, 1977
Elliott Erwitt
Sbírka Skupiny Lhoist
© Elliott Erwitt / Magnum Photos

ODVAHA

znamená být průkopníky, nahlas vyjadřovat své názory, neustále se zlepšovat a vzájemně se podporovat v růstu.

Sans Titre, 1983
Claudio Parmiggiani
Sbírka Skupiny Lhoist

INTEGRITA

znamená plnit naše sliby, upřednostňovat zájmy společnosti, jednat vždy důvěryhodně, být věrní a etičtí.