Příprava a zpracování vápence

Úprava kamene sestává z primárního a sekundárního drcení. Poté se výrobek třídí dle frakcí. V případě potřeby lze provést praní kamene recyklovanou vodou obvykle získanou z usazovacích nádrží.

 

 

   


Po drcení je kámen umístěn na deponie, které zajistí stálou zásobu kamene pro následné procesy. V lomech se během týdne pracuje přes den a následná výrobní zařízení jsou většinou v provozu neustále.

V našich závodech na výrobu vápna a dolomitického vápna se frakce horniny větší než 20 mm obvykle posílají do kalcinačních pecí. Vápenec, který není určen k průmyslové kalcinaci, se většinou dále upravuje pro další aplikace.
 
Některé naše závody se rovněž věnují jen výrobě vápence s vysokým obsahem vápníku pro chemický průmysl nebo dolomitického vápence pro průmyslové použití. Během těchto procesů zpracování se hornina buď mele nebo suší a mele, čímž získává čistotu a vlastnosti požadované celou škálou trhů, ať už ve formě kameniva nebo mletých výrobků.