Přístup společnosti k životnímu prostředí

Skupina Lhoist vypracovala chartu na ochranu životního prostředí, která z nás činí odpovědného partnera všech, kdo žijí v blízkosti našich závodů. Zajišťujeme a používáme například:

  • patentované technologie trhacích prací omezující vibrace,
  • programy na ochranu před nadměrným hlukem,
  • mytí vozidel před opuštěním areálu recyklovanou odpadní vodou,
  • tlumicí techniky omezující množství prachu na vozovkách,
  • rekultivaci lokalit na konci jejich využití na přírodní rezervace.

Charta zajišťuje, aby naše činnost vždy vyhovovala platným předpisům. Nejsou-li příslušné směrnice k dispozici, řídíme se ověřenými postupy Skupiny Lhoist.

General

Aktivní využívání vedlejších produktů

Skupina Lhoist klade velký důraz na zpracování vedlejších produktů své činnosti. Neustále se snažíme jejich množství omezovat. Vedlejšími produkty se zabýváme v každé fázi zpracování. Je-li to možné, vedlejší produkty znovu používáme, zpracováváme nebo komerčně zhodnotíme. V této oblasti splňujeme všechny příslušné požadavky a standardy.