Požadavky kladené na dodavatele

Vaše neotřelé a kreativní nápady nerozvíjí pouze naši spolupráci, ale zajistí nám i oboustranné výhody a pomohou nám na cestě k vynikajícím výsledkům.

  

 

 

 


Skupina Lhoist neustále hledá nové partnery, kteří jsou schopni nabídnout vysoce kvalitní služby v následujících oblastech:

Kontinuita zásobování

 • Dodavatelé musí ctít své závazky a dodávat objednané výrobky a služby včas, do správného závodu Skupiny Lhoist, v požadovaném množství a v konzistentních dodacích lhůtách.
 • Musí si uvědomovat odpovědnost spojenou s nutností zajišťovat Skupině Lhoist dodávky 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Musí být flexibilní a přizpůsobovat své dodavatelské možnosti požadavkům našich zákazníků.
  Musí vytvářet plány pro nepředvídané události a předávat je Skupině Lhoist. Zamezí tak možnému přerušení dodávek, a to včetně událostí způsobených vyšší mocí.
 • Musí Skupině Lhoist aktivně poskytovat relevantní ekonomické, finanční a obchodní informace související s jejich společností. Pomohou nám tak vyhodnocovat krátkodobá a dlouhodobá rizika spojená s naší spoluprácí.

Zajišťování kvality

 • Dodavatelé musí dodávat zboží a služby konzistentně a v požadované kvalitě.
 • Musí vyhovět platným specifikacím Skupiny Lhoist ohledně balení, značení, skladování, dodávání, monitorování a kontejnerizace.
 • Musí využívat zdokumentovaný systém řízení kvality vyhovující nejnovějším standardům ISO 9000. Musí zajistit řízení procesů pravidelným monitorováním a měřením kritických výstupů. Snadněji tak odhalí možné nežádoucí trendy.
 • Musí uchovávat záznamy, a zajistit tak sledovatelnost komponent. Musí též bez prodlení řešit veškeré stížnosti zákazníků.
 • Musí využívat přístup komplexního řízení kvality (Total Quality Management, TQM) a neustále zlepšovat spolehlivost výrobků a služeb.

Zvyšování produktivity

 • Dodavatelé se musí neustále snažit minimalizovat celkové náklady.
 • Musí též provádět každoroční zlepšení, která budou snižovat náklady Skupiny Lhoist.
 • Při komunikaci se Skupinou Lhoist musí zajistit transparentnost nákladů.
 • Musí neustále zlepšovat všechny nákladové složky v celém dodavatelském řetězci.
 • Musí se snažit zajistit co nejnižší náklady pro sebe i Skupinu Lhoist.

Moderní technologie

 • Poskytovat technickou podporu materiálů prodaných Skupině Lhoist v průběhu celého jejich životního cyklu.
 • Přicházet s novými nápady, které Skupině Lhoist na trhu zajistí konkurenční výhody.
 • Využíváním nových technologií pomoci Skupině Lhoist při včasném zajišťování inovací.
 • S pomocí informačních technologií neustále zlepšovat standardizaci a zjednodušovat obchodní procesy i produktové platformy.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

 • Dodavatelé musí vyhovět všem platným místním, regionálním a národním právním požadavkům i standardům životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (Environment, Health and Safety, EH&S) Skupiny Lhoist.
 • Musí své působení v oblasti EH&S neustále zlepšovat.
 • Musí pravdivě, zcela a přesně sdělovat rizika spojená s poskytovanými výrobky či službami. Musí též zajistit veškeré požadované informace týkající se EH&S.
 • Musí zajistit, aby všechny dodávané materiály byly zaregistrovány pro zamýšlené použití a vyhovovaly právním předpisům příslušné země.

Společenská odpovědnost

 • Dodavatelé musí vyhovět všem platným místním, regionálním a národním právním předpisům a zákonům.
 • Musí požadovat, aby všichni jejich zaměstnanci splňovali ty nejvyšší standardy obchodní integrity a etiky.
 • Musí aktivně chránit důvěrnost všech informací Skupiny Lhoist.

 

Chcete-li Skupině Lhoist nabídnout kvalitní výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat!