Seznamte se s našimi zaměstnanci

Přečtěte si názory našich pracovníků na „Život ve společnosti Lhoist“.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ředitel závodu

Jsem Belgičan, a proto jsem považoval za důležité pracovat pro belgickou společnost.  Mám zkušenosti z velké nadnárodní společnosti a práce pro rodinnou firmu mě přitahovala. Brzy po nástupu jsem zjistil, jaké velké výhody skýtá práce pro menší společnost. Rychle a snadno lze spolupracovat s nejrůznějšími odděleními a zaměstnanci na různých úrovních.  Získáte mnoho příležitostí ke kariérnímu růstu a máte možnost je využít. Společnost Lhoist je přiměřeně velká a umožňuje zaměstnancům rozvíjet jejich potenciál – vaše schopnosti jsou tedy minimálně stejně důležité jako vaše vzdělání. Lhoist si váží svých zaměstnanců. Pokud jsou ochotni se učit, tvrdě pracovat a chopit se příležitostí, nabízí jim rozmanité způsoby růstu.  Můj příklad: po třech letech na pozici firemního analytika dodavatelského řetězce jsem získal příležitost pracovat v terénu jako ředitel závodu. Přestože tato pozice nezapadá úplně přesně do mého životopisu, je pro mě jedinečnou výzvou, díky které získám cenné zkušenosti. Během intenzivní přípravy na svou novou roli jsem strávil více než šest měsíců v dalším závodě naší divize. Je skvělé pracovat pro společnost, která tolik investuje do svých zaměstnanců.“

Ředitel závodu, lektor

„Společnost Lhoist má více než staletou historii, takže může být velice snadno považována za nepřizpůsobivý moloch, uvízlý ve svých zvyklostech a utápějící se ve vlastních tradicích. Organizace má sice dlouhou historii, staví na ní ale v pozitivním slova smyslu a neustále hledá nové příležitosti růstu a nové trhy. Na vápno a nerostné suroviny musíme neustále nahlížet z širší a globální perspektivy. To znamená zvažovat dostupnost surovin, přírodních zdrojů a paliv, integrovanou logistiku, možné aplikace a spotřebitelské trhy. Získané znalosti a dovednosti uplatňuji ve své každodenní práci ředitele závodu. Působím ve všech oblastech podnikání a podnikové struktury, což mě opravdu motivuje. O své znalosti se jako lektor dělím s kolegy a to mě též velice těší. Dlouho předtím, než jsem začal působit jako ředitel závodu, jsem ke společnosti nastoupil jako absolvent na pozici technologa. Neustále jsem se vzdělával a rozvíjel své dovednosti a totéž vidím u svých kolegů. Právě podpora rozvoje zaměstnanců činí ze společnosti Lhoist tak spolehlivého partnera. Společnost též pilně pracuje na své obnově a díky tomu je práce pro Lhoist velice vzrušující.“

Manažerka, prodej a logistika

„Na rozdíl od mnoha jiných společností mám ve Skupině Lhoist jedinečnou příležitost pracovat v opravdu mezinárodním prostředí. Každý den komunikuji s lidmi z různých zemí a různého původu. Stýkám se s lidmi různých národností, takže přicházím do kontaktu s neotřelými názory a pohledy na problémy. Rozmanité přístupy jsou opravu užitečné a já ráda přijímám takovéto výzvy. Organizace nabízí mnoho příležitostí k poznávání nových lidí i k získávání nových schopností a dovedností. To platí jak v rámci pracovních povinností, tak obrovského množství formálnějších rozvojových programů, kterých se mohu účastnit. Žádná jiná společnost se o mě takovýmto způsobem nestarala. Ve společnosti Lhoist pracují rozmanití lidé a je velice užitečné poučit se z jejich příběhů a zkušeností. Na práci ve firmě Lhoist mi též imponuje, že školení často zajišťují interní odborníci. Například oddělení čištění kouřových plynů (flue gas treatment, FGT) nedávno na toto téma pořádalo školení, které značně rozšířilo mé obecné znalosti o této oblasti i konkrétní informace o FGT a Lhoistu. Velice mě motivuje, že mohu být součástí světové jedničky na trhu FGT.“

Ředitel závodu

„Od mého prvního kontaktu se společností Lhoist mi bylo jasné, že se nejedná o obvyklého zaměstnavatele. Společnost má na trhu jedinečnou perspektivu. Díky úspěšné strategii získal Lhoist udržitelnou konkurenční výhodu. Pracovní prostředí je proto velice stabilní, čehož si hluboce cením. Krátkodobá ziskovost je sice důležitá, ve společnosti Lhoist ale nedochází k unáhleným redukcím rozpočtu ani k propouštění, které trápí jiné společnosti. Lhoist totiž plánuje dlouhodobě. Během přijímacího pohovoru bylo jasně poznat, jak moc jsou manažeři, se kterými jsem se setkal, na svou práci hrdí. Jejich přístup mi imponoval. Umožnili mi též nahlédnout do rozmanité kultury, jejíž součástí se stanu, pokud do Lhoistu nastoupím. Což jsem také učinil. Dostal jsem se tak do dynamického pracovního prostředí a jsem se svým zaměstnáním stejně spokojený jako manažeři, které jsem potkal u přijímacího pohovoru. Zjistil jsem, že společnost Lhoist je velice etická a zaměřená na výsledky. Má vysoké nároky, které vytváří příjemně konkurenční prostředí, kde můžeme přijímat vlastní rozhodnutí. Na začátku spolupráce se společností Lhoist jsem strávil nějaký čas v různých odděleních – těžby, údržby, plánování, skladování, kvality, výroby a dopravy. Lhoist mi poskytl kvalitní základy a rozsáhlé znalosti z odvětví zpracování vápna, takže v tomto oboru již nejsem nováčkem. Připravuji se na práci na nové pozici a společnost mi významně pomáhá.“

Analytička dodavatelského řetězce

„Než jsem začala spolupracovat se Skupinou Lhoist, pracovala jsem pro společnost uvedenou v žebříčku Fortune 500. Zde jsem byla považována za ‚zaměstnance s velkým potenciálem‘. Bez ohledu na očekávání, která ve mě firma vkládala, se mi nedostalo takových příležitostí jako u Skupiny Lhoist. Za necelý rok jsem navštívila téměř všechny závody v USA. Zúčastnila jsem se školení vedených významnými odborníky na historii a využití vápna, jeho geologii, výrobní procesy a požadované vybavení, chemii atd. Lhoist se zasazuje o to, aby každý zaměstnanec chápal jeho činnost a byl schopen optimálně plnit své úkoly. Ve společnosti je běžný pravidelný kontakt s nejvyšším vedením, jednou jsem dokonce obědvala s generálním ředitelem Skupiny. Skupina Lhoist klade opravdový důraz na své zaměstnance a jejich rozvoj. Na mezinárodních projektech jsem mohla začít pracovat mnohem dříve než u předchozího zaměstnavatele. Díky Skupině Lhoist jsem se dokonce začala učit francouzsky.“

Manažer personálního oddělení

„Věřím, že Lhoist je společností, která považuje své zaměstnance za nejdůležitější součást společnosti, což činí moji roli manažera personálního oddělení velmi vděčnou. Celkově jsem obchodní partner zapojený do řady aspektů, které pomáhají vedoucím setkávat se s lidmi, které potřebují, a také jim poskytovat právní a finanční rady. To je zvláště důležité dnes, když pracuji v jednom z našich začínajících oddělení. 

Každý den dostávám úkoly, abych nalezl nové zaměstnance a pomohl jsem společnosti pokračovat v růstu a dosáhnout jejích cílů. Další odpovědností je práce na problémech a obavách zaměstnanců, což v praxi znamená zajišťování dodržování předpisů, nabízení rad a poradenství týkající se výkonu a podobně. Personální manažer se snaží si zachovávat pozitivní pracovní vztahy a příjemné prostředí pro všechny. Aby si společnost Lhoist udržela své místo v popředí oblasti zpracování vápence, bere velmi vážně svoji odpovědnost vůči rozvoji svých zaměstnanců.

Velká část mojí role zahrnuje vytváření prostředí zaměřeného na úspěch s osobní zodpovědností, ve kterém se zaměstnancům daří. Je to úkol, který mě opravdu baví. Je také důležité, že všechny funkční týmy úzce spolupracují a jsou v souladu s jedinečným cílem zaručit udržitelné hodnoty.

Všechno tvoří lidé! Můžeme vytvořit brilantní strategii a implementovat nejlepší postupy, ale bez talentovaného a zapáleného týmu neuspějeme.“

Generální manažer

„Díky titulu ve finančnictví a se zaměřením na finance a mezinárodní management během vzdělávání by pro mne bylo velmi snadné zůstat v tomto oboru po celou moji kariéru. To však neplatí ve společnosti Lhoist. I když denně využívám to, co jsem se naučil při svých studiích, byl jsem také schopen rozšířit svoji oblast znalostí a rychle dorůst do své spíše vedoucí role. Za pouhých 1,5 roku jsem se přesunul z mé počáteční pozice ředitele administrativy a oddělení financí do hlavního managementu. Přináším jasnou vizi, mobilizuji, ladím a podporuji týmy, aby se soustředily a řešily běžné problémy. Moje pozice mi umožňuje vytvářet partnerství s externími zainteresovanými osobami, zastupovat společnost Lhoist a vytvářet příležitosti k růstu. Také mne přivádí do styku se všemi součástmi společnosti, což je poučné i inspirující. Jednou z mých největších zkušeností byla možnost být součástí týmu, který transformoval náš závod na jeden z největších zpracovatelských závodů v jižní Evropě.“

Manažerka technických prodejů

„Po dokončení studií chemického inženýrství jsem získal místo stážisty v oddělení výzkumu a vývoje společnosti v mé rodné zemi, v Brazílii. Po této velmi zajímavé zkušenosti jsem se rozhodl rozvíjet svoji kariéru ve společnosti. Poskytlo mi to šanci nejen významně rozšířit své znalosti o vápenci a vápenné vodě, ale také vzít mezinárodní pozici v Evropě, kde jsem získal zkušenosti v oddělení výzkumu a vývoje společnosti Lhoist v Belgii a v jednom z největších závodů společnosti v Německu.

Získávání těchto rozsáhlých zkušeností napříč skupinou vedlo k mému povýšení na manažera technických prodejů v Brazílii. Pomocí svých znalostí a kompetencí podporuji kolegy v terénu, kteří pomáhají zákazníkům využívat naše řešení nejlepším možným způsobem.“

Capital a vedoucí inženýrského oddělení

„Hledání kariéry, kde bych se mohla rozvíjet a učit se a také pracovat napříč funkčními hranicemi, se ukázalo jako problematické. Až do chvíle, kdy jsem objevila společnost Lhoist.

V mé pozici působím a pracuji se všemi funkčními oblastmi ve společnosti, od oddělení nových obchodních vztahů po IT a personální oddělení. Mojí hlavní odpovědností jsou správa kapitálových výdajů naší obchodní jednotky a řešení vstupů a výstupů více než 200 aktivních projektů. Mohou být lokální nebo globální. Náš tým je zodpovědný za každou fázi správy projektu, včetně všech hlavních stavebních a elektrických podniků. Studujeme a implementujeme iniciativy pro celé podnikání, abychom splnili potřeby klientů, které se mohou lišit od rozšiřování kapacity po vylepšení systémy manipulace s produkty. Každodenně jsem plně vytížena. Již jsem se seznámila se společností, ale stále se musím hodně učit. Lhoist je dynamická společnost, která neustále hledá nové trhy, použití a příležitosti pro naše produkty. To z ní činí velmi zajímavé místo k práci.“