Společenská odpovědnost

Skupině Lhoist mimořádně záleží jak na lidech, tak na prostředí v okolí našich lomů a závodů na zpracování minerálů. Vždy se chováme jako odpovědní občané. Uvědomujeme si svou odpovědnost a respektujeme životní prostředí i obyvatele žijící v blízkosti našich závodů.

Diskrétně a iniciativně se snažíme prosazovat zájmy veřejnosti, šířit užitečné znalosti a zvyšovat kvalitu života.

 

Otevřený dialog

Spolupracujeme s místními obyvateli a úřady na nejrůznějších iniciativách vhodných pro příslušnou oblast. Některé závody například pravidelně zvou místní obyvatele, politiky a další představitele na setkání s vedoucími pracovníky a odborníky. Získají tak příležitost vysvětlit významné průmyslové projekty a diskutovat o nich. Tyto výměny názorů nám umožňují využívat naše zdroje přijatelným způsobem, který minimálně naruší okolní prostředí.

 

Podpora vzdělávání

Skupina Lhoist finančně podporuje několik akademických pozic, podněcuje tak výzkum a připravuje studenty na příležitosti, které jim může ekonomika v budoucnu nabídnout. Financujeme též iniciativy na podporu vzdělávání dětí. Pokud je to možné, spolupracujeme s místními školami a představujeme zde naši činnost. Součástí těchto aktivit mohou být i vzdělávací návštěvy našich závodů. Vzdělání je jedním ze dvou klíčových témat, na které se zaměřují naše sponzorské aktivity.

 

Veřejně prospěšné projekty a kultura

Druhou důležitou oblastí, na kterou Skupina Lhoist významně přispívá, je kultura. Podporujeme proto projekty pořádané místními organizacemi. Zaměřujeme se obzvláště na sponzorování umělců, kteří ovlivňují náš pohled na svět a jeho vývoj (navštivte stránky Lhoist.com-collection). Skupina Lhoist spolupracuje též s předními hudebními institucemi po celém světě.

 

Podpora biologické rozmanitosti

Naše lomy se nachází v nejrůznějších přírodních prostředích. Mnohé z našich závodů spolupracují s neziskovými organizacemi (NO) s cílem integrovat ozdravení životního prostředí do plánování lomu a podpořit biologickou rozmanitost již během provozu nebo po jeho ukončení.