Změna klimatu – omezování emisí

Snižování emisí skleníkových plynů, obzvláště oxidu uhličitého, je jedním z klíčových zájmů moderní společnosti. V rámci naší činnosti vzniká CO2 kombinací chemické přeměny vápence/dolomitu a spalovací energie v pecích.

Skupina Lhoist snižuje svou ekologickou stopu konstruktivně.

 


To zahrnuje například:

  • Snažíme se zlepšovat efektivitu a podporovat dlouhodobý odpovědný rozvoj. Zkoumáme a testujeme nové způsoby úspory energie využíváním alternativních paliv a obnovitelných zdrojů.
  • V rámci našeho portfolia zvyšujeme využívání paliv z biomasy, zkoumáme energeticky účinné technologie a spolupracujeme s výrobci pecí na neustálém zlepšování.
  • Skupina Lhoist se aktivně podílí na probíhajících globálních iniciativách a podporuje rozvoj metod pro zachycování a ukládání uhlíku.
  • Vyvíjíme výrobky a procesy, které umožňují zvýšit efektivitu zdrojů a naplno je využít.

 

   

Naše snahy možná změnu klimatu v globálním měřítku nevyřeší, dokazují ale, že jsme schopni významně a dlouhodobě snížit produkované emise.