Zpracování vápna na konečné výrobky

Jakmile je vápno vytaženo z pecí, je třeba ho roztřídit a uložit podle velikosti částic, obsahu zbytkového CO2 a dalších fyzikálních a chemických vlastností, které určují naše laboratoře. Třídění se provádí s pomocí dopravních pásů, šneků, elevátorů, drtičů a třídičů. Dle velikosti částic dělíme vápno do tří hlavních kategorií: na kusové, drcené a mleté vápno.

Vápno lze dále zpracovávat, čímž získá nové vlastnosti a bude vyhovovat potřebám nejmodernějších aplikací.

 


 

Ke zpracování vápna se využívají tři hlavní procesy:

Drcení a mletí

Vápna se melou v následujících typech mlýnů vybavených třídiči: kladivových mlýnech, rotačních kulových mlýnech, vertikálních kyvadlových mlýnech a v pánvových mlýnech.

Hydratace

Hydráty se vyrábí v hydrátorech, kde vzniká suchý prášek – hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Hydrátory se skládají z jedné, dvou nebo tří hydratačních komor a směšovače, kde s matečným vápnem začíná reagovat voda. Hašené vápno se rozděluje dle velikosti částic a skladuje v silech. V závodech Skupiny Lhoist v Americe se s pomocí tlakových nádob vyrábí též hašené dolomitické vápno.

Výroba vápenné kaše

Vápenné mléko se vyrábí průmyslově v míchaných reaktorech, a to buď z páleného nebo hašeného vápna za přítomnosti většího množství vody. Konečným výrobkem je suspenze hašeného vápna.