ANSVARSFRASKRIVELSE Lhoist Gruppens hjemmeside

Dette dokument refererer til www.lhoist.dk website og domænenavn www.faxekalk.dk, begge forbundet med www.lhoist.com tilhørende Lhoist Group ( " Lhoist "). Bestemmelserne i denne juridiske meddelelse gælder for alle besøgende på denne hjemmeside. Lhoist forbeholder sig ret til at ændre denne juridiske meddelelse til enhver tid. Hvis du har problemer eller spørgsmål , bedes du kontakte din lokale Lhoist kontaktperson eller sende en email til info@lhoist.com.

1. Lhoist Group

Lhoist kan kontaktes via :
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B- 1342 Ottignies - Louvain-la- Neuve
Belgien
www.lhoist.com
info@lhoist.com
Crossroads Bank for virksomhedsnummer : 0459.399.522
Tilmelding af juridiske enheder : Nivelles
t : +32 (0) 10 230 711
f: +32 (0) 10 230 950

2 . Ansvarsfraskrivelse

2.1. Oplysninger på hjemmesiden

Formålet med denne hjemmeside er at give generel information om Lhoist og forretningsenheder i Lhoist. For nogle oplysninger er Lhoist afhængig af eksterne kilder.

Lhoist forsøger altid at give nøjagtige og opdateret information men kan ikke garantere, at hjemmesiden er udtømmende, og at alle de oplysninger, der gives her er præcise og fyldestgørende. Derfor giver Lhoist ingen erklæringer eller garantier hverken udtrykkelige eller stiltiende af enhver art, i forbindelse med de fremlagte oplysninger. Lhoist kan på ingen måde holdes ansvarlig for nogen anvendelse af oplysningerne på denne hjemmeside - eller på andre hjemmesider, der er henvist til - eller for mangel på specifikke oplysninger.

Ingen af de oplysninger, der gives her, kan tolkes som et tilbud om at købe eller sælge produkter eller tjenester, eller til at indgå aftaler, medmindre en klar erklæring er lavet om det modsatte. Oplysningerne på denne hjemmeside kan ikke afløse eller erstatte nogen kontraktlige bestemmelser mellem Lhoist og dens kunder eller leverandører.

Lhoist forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer af oplysningerne på denne hjemmeside uden forudgående varsel. Information relateret til produkt (er) er til brug for teknisk kompetente personer ud fra deres eget skøn og risiko og vedrører ikke anvendelsen af et produkt i kombination med andre stoffer, eller i en proces. Fordi mulighederne og anvendelsesbetingelser af vores produkter er mange og varierede, og ligger uden for vores kontrol, har brugeren pligt til i den påtænkte anvendelse at kontrollere overholdelsen af gældende love og regler. Vi kan derfor i intet tilfælde blive holdt ansvarlig ved en benyttelse af vores produkter, som ikke er i overensstemmelse med love og regler, der gælder i brugerens land.

Adgang til produkterne eller informationen på denne hjemmeside giver ikke ret til anvendelse under noget patent eller anden ejendomsret. Brugeren alene skal endelig afgøre egnetheden af oplysninger eller materiale til ethvert påtænkt brug, anvendelsesmåde og om patenter eller anden ejendomsret til tredjeparter overtrædes.

2.2. Adgang, hyperlinks og hjemmesider fra tredjepart

Du accepterer, at al adgang til og brug af denne hjemmeside og dens indhold er på egen risiko.

De links der vises på denne hjemmeside kan give adgang til websteder fra tredjepart, og til steder underlagt love i andre lande. Derfor kan det forekomme at oplysninger, data om produkter eller deres forskellige anvendelser og/eller programmer, der er fastsat ud fra givne lande kun er gyldige i henhold til gældende love og regler i disse lande. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere deres overensstemmelse med egne gældende love og regler .

Lhoist er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller noget andet aspekt af oplysningerne på sådanne hjemmesider, eller til nogen forskning eller evaluering, eller for at give nogen garantier med hensyn til de oplysninger, tjenester og produkter, der tilbydes af disse tredjeparter og/eller indholdet af deres hjemmesider. Lhoist kan derfor aldrig holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af din tilgang til sådanne hjemmesider, og som er forårsaget af tredjemand , deres ydelser , produkter eller indholdet af deres hjemmesider. Links til andre hjemmesider er kun som en bekvemmelighed og på egen risiko, og vi råder dig til altid at læse betingelserne for brug af tredjemands hjemmesider omhyggeligt.

3. Ophavsret og varemærker

Denne hjemmeside er produceret af Lhoist. Alle rettigheder vedrørende indhold og arkitektur af hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til fotografier, videoer, tekster, logoer, slogans, firmanavne etc., forbeholdes.

Disse rettigheder er beskyttet af national og international lovgivning og regulering, som skal overholdes af alle besøgende. Rettighederne kan være fra Lhoist eller fra virksomhedens enheder eller fra tredjepart. I sidstnævnte tilfælde kan Lhoist eventuelt, nævne en henvisning på hjemmesiden til indehaveren af sådanne rettigheder.

Produkter referencer (herunder ® og ™ produkter) på denne hjemmeside er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende " SA Lhoist Recherche et Développement "eller et af dets tilknyttede selskaber, medmindre andet er angivet . Dette site og dets indhold (eller en del af det), må ikke reproduceres, udsendes, meddeles eller stilles til rådighed for offentligheden på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Lhoist og/eller dets forretningsenheder.

Du må udskrive uddrag af websitets indhold (med undtagelse af billeder af Lhoist kunstsamling, der ikke kan udskrives, kopieres eller på anden måde gengives medmindre andet er udtrykkeligt godkendt fra gang til gang som beskrevet ovenfor) til din egen personlige ikke- kommerciel brug, forudsat at enhver kopi af disse dokumenter, som du laver bevarer en meddelelse om ophavsret.

Den meddelelse om ophavsret er: " Gengivelse er tilladt til ikke-kommercielle formål, men kun med kildeangivelse: © Lhoist 2014. Alle rettigheder forbeholdes. "

Hvis du linker fra nogen tredjeparts websted til dette websted , skal du informere vores tjenester.

4. Databeskyttelse

4.1. Information som automatisk opsamles og opbevares

Lhoist webserver indsamler automatisk ikke-personlig identificerbare oplysninger. Typisk indsamlede oplysninger omfatter domænenavnet på din internetudbyder, Internet Protocol (IP) adresse, der bruges til at forbinde den besøgendes computer til internettet, den besøgendes browser type og version, operativsystem og platform, den gennemsnitlige tid brugt på vores hjemmeside, sider set, information søgt efter, besøgstider og andre relevante statistikker. Lhoist bruger disse oplysninger overordnet til at måle brugen af dets websteder og til at administrere og forbedre dem.

Nogle af siderne på webstedet kan også gemme visse stumper af information kaldes " cookies " i en besøgendes computer. Generelt tildeler en cookie et unikt nummer til den besøgende, der ikke har nogen mening udenfor siten. Denne teknologi indsamler ikke en individuelt besøgendes identificerende information, men information i overordnet form. Formålet med denne teknologi og de oplysninger den giver, er igen for at hjælpe os med at forbedre webstedet og din brug af det. De fleste webbrowsere tillader brugeren at benægte eller acceptere cookien funktion. Vær dog opmærksom på, at cookies kan være nødvendigt at give dig visse funktioner (f.eks brugertilpassede oplysninger) til rådighed på webstedet.

4.2. Beskyttelse af personoplysninger

Lhoist er forpligtet på brugernes privatliv og databeskyttelse. Selvom du kan bladre gennem det meste af denne hjemmeside uden at give nogen oplysninger om dig selv, kræves i tilfælde af at du ønsker at kontakte os personlige oplysninger. Når du sender os en besked, indsamles dine personlige data, for at give dig oplysninger om det produkt du bruger eller har brug for, eller at besvare dine spørgsmål på den mest effektive måde. Det vil ikke blive brugt eller behandlet til noget andet formål.

Dataene vil ikke blive videregivet til tredjemand uden din udtrykkelige accept.

Hvis du giver os din adresseliste eller din e-mail- adresse, kan du modtage periodiske mails fra os med oplysninger om produkter og tjenester eller kommende begivenheder.

Hvis du ønsker at få adgang til data om dig, få disse data fjernet eller rette eventuelle ukorrekte oplysninger, kan du sende et dateret og underskrevet anmodning til Lhoist , på ovennævnte adresse eller sendt os en mail ( info@lhoist.com ).

Privatlivspolitikken skaber ikke nogen kontraktlig eller anden juridisk ret eller på vegne af enhver part.

Dette websted kan indeholde links til andre hjemmesider. Denne fortrolighedserklæring dækker ikke disse websteder, og Lhoist er ikke ansvarlig for privatliv eller indholdet på disse andre websteder.

Vi har også minde om, at overførsel af data via internettet (for eksempel ved at sende en e-mail) kan indeholde sikkerhedsrisici. En fuldstændig beskyttelse af dine data mod uautoriseret adgang af tredjemand kan ikke garanteres.

5. Lovgivning

Indholdet af dette websted er underlagt og skal udelukkende fortolkes i dansk lovgivning.