Bidrag til samfundet – at give tilbage

Lhoist Gruppen lægger stor vægt på at respektere både de mennesker og det miljø, der omgiver de anlægsområder, hvor vi bryder og behandler mineraler.  Vores mål er altid at opføre os som gode borgere. Vi forstår, at vi skal påtage os vores ansvar i forhold til at respektere miljøet og de samfund, der ligger tæt på vores aktiviteter.

Vi handler ofte på egen hånd, når vi stræber efter proaktivt at fremme samfundets interesser med et mål om at tilføre værdi i udbredelsen af idéer for at fremme livskvaliteten.


 

Det opnår vi på en række forskellige måder:

 

Åben dialog

Forskellige initiativer (afhængigt af hvert enkelt anlægsområde) udføres sammen med beboere og myndigheder i nærheden. F.eks. inviterer adskillige anlægsområder regelmæssigt beboere, politikere og andre repræsentanter til at mødes med anlægschefer og eksperter. Det skaber en lejlighed til at forklare og diskutere større industriprojekter. Disse meningsudvekslinger giver os mulighed for at udnytte vores ressourcer på en måde, der er acceptabel og passer godt til det omkringliggende miljø.

 

Støtte til uddannelse

Lhoist finansierer adskillige professorater for at stimulere forskningen og forberede de studerende på de muligheder, som morgendagens økonomi kan give. Vi støtter også initiativer, der fremmer undervisning af børn. Hvis det er muligt, samarbejder vi med lokale skoler for at forklare, hvad vi laver. Dette kan omfatte informative besøg på vores faciliteter. Uddannelse er et af de to primære temaer, der styrer vores sponsoraktiviteter.

 

Samfundsprojekter og kultur

Kultur er det andet hovedelement, som har betydning for sponsorater hos Lhoist. Vi støtter projekter, der drives af lokale organisationer i overensstemmelse med dette. Sponsorat af kunstnere, der påvirker vores måde at se verden på og dens udvikling (besøg Lhoist.com-collection), er særlig vigtigt for os. Gruppen indgår også partnerskaber med førende musikinstitutioner rundt om i verden.

 

Fremme af biodiversitet

Vores kalkbrud indeholder mange forskellige naturlige habitater. En række anlægsområder arbejder sammen med ikke-statslige organisationer (NGO'er) for at integrere retablering af miljøet i kalkbrudsplanlægningen og støtte biodiversiteten, enten under eller ved afslutningen af vores aktiviteter.