Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

 Drinking & Process Water

Drikke- & procesvand

Neutralisere

Mineraler justerer vandets eller spildevandets surhedsgrad ved at justere deres pH-værdi enten til neutral (pH-værdi = 7) eller et givent mål for pH-værdien. Naturligt vand, der indeholder for meget kuldioxid (CO2) i forhold til balancen, er aggresivt. Overskydende CO2 neutraliseres ved tilsætning af carbonatbaserede produkter for at gendanne vandets pH-balance.

Koagulere, flokkulere

Fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.

Bundfælde

Tungmetaller er mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan også fjernes fra vandet ved at justere pH-værdien.

Remineralisere

Drikkevand, der mangler mineraler (f.eks. opløst Ca++ og HCO3-) kan remineraliseres ved tilsætning af brændt kalk. Afhængigt af vandets CO2-balance vil der blive tilsat CO2 på samme tid (brus). Remineraliseringen genererer opløste calciumbicarbonater Ca(HCO3)2), der stabiliserer vandet ved dets pH-balance.

Blødgøre

Hårdt vand indeholder store mængder opløselige bicarbonater HCO3-. Blødgøring af vandet ved tilsætning af brændt kalk omfatter deres udfældning i form af uopløselige carbonater CaCO3 eller MgCO3.